Sökning: "störningsmoment"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet störningsmoment.

 1. 1. Sömn och vila inom intensivvården : Faktorer som påverkar patientens möjlighet till sömn och vila

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annika Åhlén; Lina Stén; [2017]
  Nyckelord :sömn; vila; intensivvård; störningsmoment;

  Sammanfattning : Background: Sleep and rest is a problem that is constantly reported as a lack of patients in intensive care. Consequences to this involve problems involving immunological, neurological, respiratory and cardiovascular problems. LÄS MER

 2. 2. Vad hände på rasten? : Konflikthantering i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Ström; Mari Laru; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; konfliktpyramid; lågstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp lärare resonerar kring korta konflikter och konflikthantering i grundskolans tidigare år. Detta sker genom kvalitativa intervjuer med sju stycken lärare i årskurserna förskoleklass till tre. LÄS MER

 3. 3. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

 4. 4. Mobiltelefoner inom vuxenutbildning : Integrerade i undervisningen eller ett störningsmoment?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Englund; [2017]
  Nyckelord :bring your own device; BYOD; m-learning; mobile learning; smartphone;

  Sammanfattning : Mobiltelefonens mångfacettering erbjuder många möjligheter inom studier, men även flera utmaningar. Den här studien har utgått ifrån en sociokulturell teori om lärande, där det endast går att förstå eller undersöka människors tänkande eller kunskaper genom en analys av språk och handlingar, i relation till sociala och kulturella resurser som används av människan. LÄS MER

 5. 5. ATHENA Space Telescope: Line of Sight Control with a Hexapod in the Loop

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Simon Görries; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics, Athena, is an x-ray telescope with a 2000 kg mirror module mounted on a six degree of freedom hexapod mechanism. It is currently assessed in a phase A feasibility study as L-class mission in the European Space Agency’s Cosmic Vision 2015-2025 plan with a launch foreseen in 2028. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet störningsmoment.

Din email-adress: