Sökning: "störningsmoment"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet störningsmoment.

 1. 1. Multimodal text i övergången från det traditionella till det moderna : En studie om sambandsmarkering i tryckta och digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thimmy Mård; [2018]
  Nyckelord :Svenska språket; multimodalitet; nyhetstidningar; sambandsmarkering;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en multimodal studie om sambandsmarkörer i journalistiska artiklar i tio svenska dagstidningar i ett tryckt format och på webben. Syftet har varit att undersöka vilka av markörerna inramning, avstånd, överlappning, visuellt rim och kontrast genom färg samt språkliga hänvisningar som förekommer, vilka likheter och skillnader som finns mellan användningen av markörerna i de två formaten samt vilka störningsmoment det finns som påverkar sambandsskapandet negativt och om störningarna är fler i något av formaten. LÄS MER

 2. 2. Sömn och vila inom intensivvården : Faktorer som påverkar patientens möjlighet till sömn och vila

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annika Åhlén; Lina Stén; [2017]
  Nyckelord :sömn; vila; intensivvård; störningsmoment;

  Sammanfattning : Background: Sleep and rest is a problem that is constantly reported as a lack of patients in intensive care. Consequences to this involve problems involving immunological, neurological, respiratory and cardiovascular problems. LÄS MER

 3. 3. Vad hände på rasten? : Konflikthantering i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Ström; Mari Laru; [2017]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; konfliktpyramid; lågstadiet; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en grupp lärare resonerar kring korta konflikter och konflikthantering i grundskolans tidigare år. Detta sker genom kvalitativa intervjuer med sju stycken lärare i årskurserna förskoleklass till tre. LÄS MER

 4. 4. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

 5. 5. Mobiltelefoner inom vuxenutbildning : Integrerade i undervisningen eller ett störningsmoment?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Englund; [2017]
  Nyckelord :bring your own device; BYOD; m-learning; mobile learning; smartphone;

  Sammanfattning : Mobiltelefonens mångfacettering erbjuder många möjligheter inom studier, men även flera utmaningar. Den här studien har utgått ifrån en sociokulturell teori om lärande, där det endast går att förstå eller undersöka människors tänkande eller kunskaper genom en analys av språk och handlingar, i relation till sociala och kulturella resurser som används av människan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet störningsmoment.

Din email-adress: