Sökning: "staden i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden staden i litteraturen.

 1. 1. Aktivitetsfrämjande utemiljöer : en utvärdering av Malmö stads arbete kring främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; [2017]
  Nyckelord :aktivitetsytor; fysisk aktivitet; gång- och cykeltrafik; stadsplanering; utemiljöer;

  Sammanfattning : Ett enkelt sätt att röra på sig är att vara utomhus och därför är utemiljöer som bjuder in till fysisk aktivitet, till exempel ett finmaskigt cykelnät, så viktiga. Kommunerna ansvarar för att de här ytorna skapas. LÄS MER

 2. 2. Temporära bostäder : lokalisering och gestaltning av boende för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Kuortti; [2017]
  Nyckelord :exploatering; invandring; nyanländ; temporära bostäder; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet är att genom gestaltning undersöka temporära bostäder på mark som ingår i ett långsiktigt exploateringsprojekt. Östra Sala backe ligger 3,2 kilometer från Uppsalas statskärna. Området var tidigare en kraftledningsgata men efter beslut om att riva ledningen så skapades möjligheten för nya bostäder i stadsdelen. LÄS MER

 3. 3. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2017]
  Nyckelord :kultur; natur; rekreation; gång- och cykelstråk; Fyrisån;

  Sammanfattning : Fyrisån i Uppsala har varit avgörande för Uppsalas utveckling genom tiderna. Idag är Uppsala den fjärde största staden i Sverige och invånarantalet väntas öka de kommande åren. LÄS MER

 4. 4. Temporära bostäder i den socialt hållbara staden

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Gustaf Borg; Marcus Kennerstedt; [2017]
  Nyckelord :Temporary building; temporary housing; interim housing; interim buildings; social sustainability; Temporära bostäder; temporärt bygglov; Frihamnen Göteborg; socialt hållbar stadsutveckling; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Majoriteten av världens befolkning bor i städer, och ännu fler kommer bo där i framtiden. Denna urbanisering ställer stora krav på stadsutvecklingen, samtidigt som vår tids utmaning handlar om att ställa om vårt samhälle till att bli mer hållbart. Det finns många idéer om hur stadsplaneringen ska skötas. LÄS MER

 5. 5. Tonåringar och fysisk aktivitet : att öka tonåringars vardagsmotion och spontana fysiska aktivitet genom gestaltning av utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Hagström; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; gestaltning; spontan aktivitet; tonåringar; vardagsmotion;

  Sammanfattning : The thesis is focused on teenagers and physical activity since today, people aren’t physically active enough to gain the health benefits that physical activity brings. The purpose of the thesis is to investigate how teenagers’ physical activity can be increased by the design of the outdoor environment. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet staden i litteraturen.

Din email-adress: