Sökning: "staden i litteraturen"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden staden i litteraturen.

 1. 1. Från San Francisco till Ursvik via en parklet : två idéskisser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Schedin; [2018]
  Nyckelord :diy-urbanism; parklet; public space; tillfällig park; urban design;

  Sammanfattning : En bänk, utrullat gräs och ett träd fanns plötsligt på en parkeringsplats år 2005 i centrala San Francisco. Parkeringen var betald för två timmar och efter det var installationen borta. Fenomenet som kallas ”Parklet” var fött. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för smarta städer - en studie om medborgares acceptans av teknik i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Niklas Björn; Louise Engborg; Mathilda Persson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Smart Cities; Technology acceptance; passive user technology; Science General;

  Sammanfattning : Internet har tidigare varit bundet till en fast punkt. I och med utvecklingen av trådlös teknik så sprider sig nu uppkopplade enheter ut i offentliga miljöer. Med mognaden av IoT börjar tekniken utvecklas på ett sätt där den individuella användaren mer är passiv snarare än aktiv i sitt användande. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsfrämjande utemiljöer : en utvärdering av Malmö stads arbete kring främjande av fysisk aktivitet i visions- och planeringsskedet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Louise Säfström; [2017]
  Nyckelord :aktivitetsytor; fysisk aktivitet; gång- och cykeltrafik; stadsplanering; utemiljöer;

  Sammanfattning : Ett enkelt sätt att röra på sig är att vara utomhus och därför är utemiljöer som bjuder in till fysisk aktivitet, till exempel ett finmaskigt cykelnät, så viktiga. Kommunerna ansvarar för att de här ytorna skapas. LÄS MER

 4. 4. Temporära bostäder : lokalisering och gestaltning av boende för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Kuortti; [2017]
  Nyckelord :exploatering; invandring; nyanländ; temporära bostäder; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet är att genom gestaltning undersöka temporära bostäder på mark som ingår i ett långsiktigt exploateringsprojekt. Östra Sala backe ligger 3,2 kilometer från Uppsalas statskärna. Området var tidigare en kraftledningsgata men efter beslut om att riva ledningen så skapades möjligheten för nya bostäder i stadsdelen. LÄS MER

 5. 5. Fyrisstråket : kultur, natur och rekreation längs Fyrisån i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Isabel Johanson; [2017]
  Nyckelord :kultur; natur; rekreation; gång- och cykelstråk; Fyrisån;

  Sammanfattning : Fyrisån i Uppsala har varit avgörande för Uppsalas utveckling genom tiderna. Idag är Uppsala den fjärde största staden i Sverige och invånarantalet väntas öka de kommande åren. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet staden i litteraturen.

Din email-adress: