Sökning: "stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet stadsodling.

 1. 1. "Jag vill ju att området ska grönska"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Freja Lina Huhle; [2018]
  Nyckelord :Governmentality; MKB; styrning; stadsodling; Focault; Seved; Holma; Herrgården; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stadsodling har beskrivits som ett positivt inslag i det urbana rummet. Sedan 2006 har fler och fler hyresgäster i olika bostadsområden i Malmö möjlighet att odla i pallkragar i anknytning till sitt hus. Att använda odling för att skapa en viss typ av område och hyresgäst har dock inte tidigare belysts ur ett maktperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sen; [2018]
  Nyckelord :alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Sammanfattning : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. LÄS MER

 3. 3. Urban, green and edible : an investigation of the urban agricultural landscape of Xi’an

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tarina Levin; [2017]
  Nyckelord :urban agriculture; landscape architecture; productive cultivation in cities; urban agriculture in Xi’an;

  Sammanfattning : An ongoing urbanization process is changing the landscape of contemporary China. Agricultural lands are being used for real estate development, resulting in a further dependency of agricultural products from the global market. LÄS MER

 4. 4. Stadsodling som verktyg för social hållbarhet : En fallstudie över pallkrageodlingar i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Ann-Sofie Jönsson; [2017]
  Nyckelord :urbanisation; sustainable development; social sustainability; urban gardening; pallet collar culture; urbanisering; hållbar utveckling; social hållbarhet; stadsodling; pallkrageodling;

  Sammanfattning : Urbaniseringen världen över ökar och allt fler människor flyttar in till städerna. Samtidigt ökar också kraven på att tillgodose alla dessa människor behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (WCED, 1987). LÄS MER

 5. 5. Odling på bostadsgårdar : grönare gårdsrum för granngemenskap och biologisk mångfald

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Louise Forsvik; [2017]
  Nyckelord :urban agriculture; social sustainability; co-creation; ecosystem services; residential courtyards; property management; stadsodling; ekosystemtjänster; social hållbarhet; boendeinflytande; innergård; förvaltning;

  Sammanfattning : Stadsodling har allt oftare börjat påtalas i städers styrdokument, till exempel Stockholms stad, som en strategi för att främja social och ekologisk stadsutveckling. Familjebostäder, ett av Stockholms allmännyttiga bostadsföretag har vidare fått som verksamhetsdirektiv att arbeta med stadsodling i sin verksamhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stadsodling.

Din email-adress: