Sökning: "stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet stadsodling.

 1. 1. Stadsodling som verktyg för social hållbarhet : En fallstudie över pallkrageodlingar i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Ann-Sofie Jönsson; [2017]
  Nyckelord :urbanisation; sustainable development; social sustainability; urban gardening; pallet collar culture; urbanisering; hållbar utveckling; social hållbarhet; stadsodling; pallkrageodling;

  Sammanfattning : Urbaniseringen världen över ökar och allt fler människor flyttar in till städerna. Samtidigt ökar också kraven på att tillgodose alla dessa människor behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (WCED, 1987). LÄS MER

 2. 2. Stadsodling på allmän plats : En studie om betydelsen av plats vid stadsodling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Stadsodling; allmän plats; platsbetydelser; upplevelser; kvalitativ;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks vilka betydelser en plats kan ha för stadsodlare på allmän plats. Hur samspelar platsernas placering och funktion med deltagarnas upplevelser? Detta analyseras genom en fallstudie av ett stadsodlingsprojekt i Falun där två odlingsplatser valts ut för att studeras närmare. LÄS MER

 3. 3. Urban, green and edible : an investigation of the urban agricultural landscape of Xi’an

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tarina Levin; [2017]
  Nyckelord :urban agriculture; landscape architecture; productive cultivation in cities; urban agriculture in Xi’an;

  Sammanfattning : An ongoing urbanization process is changing the landscape of contemporary China. Agricultural lands are being used for real estate development, resulting in a further dependency of agricultural products from the global market. LÄS MER

 4. 4. Det nya nordiska kökets skafferi - grönsaksodling på tak

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Aina Gürlet; [2016-07-06]
  Nyckelord :new Nordic kitchen; rooftop agriculture; rooftop farming; urban gardening; sustainability; substrate; intensive roof; green roof; nya nordiska köket; takodling; stadsodling; gröna tak; odlingssubstrat; intensiva tak;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 5. 5. Möten, mat och odling : gestaltningsförslag av mötesplatser utifrån brukarnas visioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andreas Östlund; [2016]
  Nyckelord :stadsodling; medborgarmedverkan; omgestaltning;

  Sammanfattning : När allt fler blir stadsmänniskor, i samband med en ökande urbanisering, väljer allt fler att odla tillsammans - stadsodling har blivit en trend världen över som en konsekvens av många faktorer. Individualisering och ökad ensamhet samt en starkare urbanisering bidrar till människors allt starkare vilja att odla tillsammans. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stadsodling.

Din email-adress: