Sökning: "stadsodling"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet stadsodling.

 1. 1. Urban, green and edible : an investigation of the urban agricultural landscape of Xi’an

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tarina Levin; [2017]
  Nyckelord :urban agriculture; landscape architecture; productive cultivation in cities; urban agriculture in Xi’an;

  Sammanfattning : An ongoing urbanization process is changing the landscape of contemporary China. Agricultural lands are being used for real estate development, resulting in a further dependency of agricultural products from the global market. LÄS MER

 2. 2. Stadsodling som verktyg för social hållbarhet : En fallstudie över pallkrageodlingar i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Ann-Sofie Jönsson; [2017]
  Nyckelord :urbanisation; sustainable development; social sustainability; urban gardening; pallet collar culture; urbanisering; hållbar utveckling; social hållbarhet; stadsodling; pallkrageodling;

  Sammanfattning : Urbaniseringen världen över ökar och allt fler människor flyttar in till städerna. Samtidigt ökar också kraven på att tillgodose alla dessa människor behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (WCED, 1987). LÄS MER

 3. 3. Odling på bostadsgårdar : grönare gårdsrum för granngemenskap och biologisk mångfald

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Louise Forsvik; [2017]
  Nyckelord :urban agriculture; social sustainability; co-creation; ecosystem services; residential courtyards; property management; stadsodling; ekosystemtjänster; social hållbarhet; boendeinflytande; innergård; förvaltning;

  Sammanfattning : Stadsodling har allt oftare börjat påtalas i städers styrdokument, till exempel Stockholms stad, som en strategi för att främja social och ekologisk stadsutveckling. Familjebostäder, ett av Stockholms allmännyttiga bostadsföretag har vidare fått som verksamhetsdirektiv att arbeta med stadsodling i sin verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Stadsodling på allmän plats : En studie om betydelsen av plats vid stadsodling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Stadsodling; allmän plats; platsbetydelser; upplevelser; kvalitativ;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks vilka betydelser en plats kan ha för stadsodlare på allmän plats. Hur samspelar platsernas placering och funktion med deltagarnas upplevelser? Detta analyseras genom en fallstudie av ett stadsodlingsprojekt i Falun där två odlingsplatser valts ut för att studeras närmare. LÄS MER

 5. 5. Odla taken! : sociala och hälsorelaterade aspekter av takodlingar i stadslandskapet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Jakobsson Törmä; [2017]
  Nyckelord :hälsa; social hållbarhet; gröna tak; takodling; takfarm; stadsodling; grönstruktur; rekreativa miljöer; stadsplanering; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen skrivs med tanke på snabbt växande städer med krympande tillgång till grönområden som följd, ökat intresse för odling och medvetenhet om gröna miljöers betydelser för miljö, hälsa och socialt liv. Huvudfokus i detta arbete är dels att ta reda på hälsoaspekter och sociala aspekter av stadsodling och gröna miljöer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stadsodling.

Din email-adress: