Sökning: "standard deviation theory"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden standard deviation theory.

 1. 1. Monte Carlo Simulations of Stock Prices : Modelling the probability of future stock returns

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Brodd; Adrian Djerf; [2018]
  Nyckelord :monte carlo; simulations; finance; modelling; geometric brownian motion; random walks; stock prices; probability theory; monte carlo; simuleringar; finans; modellering; geometric brownian motion; random walks; aktiekurser; sannolikhetsteori;

  Sammanfattning : The financial market is a stochastic and complex system that is challenging to model. It is crucial for investors to be able to model the probability of possible outcomes of financial investments and financing decisions in order to produce fruitful and productive investments. LÄS MER

 2. 2. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 3. 3. Identifying potential critical transitions in a forest ecosystem using satellite data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Krishna Lamsal; [2017]
  Nyckelord :early warning; critical transition; tipping point; EVI; time series; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Ecosystems can undergo changes that are slow and gradual, or an abrupt change - a sudden nonlinear dynamics that can bring catastrophic changes and ultimately leads to the change in the structure and functioning. Non-linear and discontinuous changes sometimes may cause the system to shift into another undesirable state, called ‘regime shifts’ or ‘critical transition’. LÄS MER

 4. 4. Enough is Enough : Sufficient number of securities in an optimal portfolio

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iliam Barkino; Marcus Rivera Öman; [2016]
  Nyckelord :Optimal Portfolio; Random Portfolio; Optimization; Modern Portfolio Theory; Variance; Covariance; Diversification; Relative Standard Deviation;

  Sammanfattning : This empirical study has shown that optimal portfolios need approximately 10 securities to diversify away the unsystematic risk. This challenges previous studies of randomly chosen portfolios which states that at least 30 securities are needed. LÄS MER

 5. 5. Emerging and Frontier Markets for Risk Averse Investors? : A study on equity risk premium and correlation in 96 markets.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erik Kugelberg; [2016]
  Nyckelord :equity risk premium; correlation; diversification; portfolio theory; frontier markets; emerging markets; pension funds;

  Sammanfattning : Introduction: The portfolio theory states that an investor has to take into consideration expected return and variance to construct an optimal portfolio along the efficient frontier. The equity risk premium suggests that an investment’s expected return is related to the amount of risk it consists of. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet standard deviation theory.

Din email-adress: