Sökning: "stav"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet stav.

 1. 1. Unga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Tove Janzon; [2018-06-19]
  Nyckelord :Unga kvinnor; långtidsverkande preventivmedel; preventivmedelsrådgivning; informationskällor; hälsoeffekter; Young women; long-acting reversible contraceptives; contraceptive counselling; information sources; health effects;

  Sammanfattning : Introduction: Despite fair access to free or subsidised contraception as well as contraceptive counselling, a disproportionally large amount of young Swedish women seek abortion every year. Research shows that use of long-acting reversible contraceptives (LARC) such as the implant, IUD or IUS is a good means to curb the frequency of unintended pregnancies. LÄS MER

 2. 2. ROLLSPRÅK OCH NYCKELORD I KOBO ABES MANNEN SOM BLEV EN STAV. Ett lingvistiskt ramverk för att utforska politisk teater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Richard Tideström; [2017-01-27]
  Nyckelord :japanska; Politisk teater; rollspråk; Kobo Abe;

  Sammanfattning : This study has aimed to investigate Kobo Abe's play The Man Who Turned into a Stick through linguistical analysis to reveal whether the usage of keywords and role language can be found. Additionally, it explores in what way these concepts have been utilized as a means of conveying a message to the intended audience of said play. LÄS MER

 3. 3. Heterogeneous Collaborative Aerial Manipulation

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Pedro Roque; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Unmanned Vehicles are a fast-growing area of robotics due to theirvast application scenarios and ability to perform tasks otherwise impossible.A particular branch, Unmanned Aerial Vehicles, specificallymultirotors, as seen an increasing interest in research due to their mechanicalsimplicity and agility. LÄS MER

 4. 4. En böjd stavdesigns påverkan på stakfasens egenskaper

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mattias Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Cross country skiing; double poling; pole phase; pole; pole design; curved pole; Längdskidor; stakning; stakfas; stav; stavdesign; böjd stav;

  Sammanfattning : SyfteStudien syftar till att klarlägga hur stavisättningen och stakfasen påverkas vid användandet av en böjd jämfört med en rak stavdesign vid stakning i hög hastighet på rullskidor på rullband. Följande frågeställningar har undersökts: Leder en böjd stavdesign till att stavisättningen sker längre fram? Leder en böjd stavdesign till att stakfasens absoluta längd förändras? Leder en böjd stavdesign till att stakfasens relativa längd förändras?MetodTio manliga längdskidåkare (ålder 25,3 ± 5,1 år, kroppslängd 182,1 ± 8,6 cm, kroppsvikt 78 ± 6,5 kg) deltog i studien. LÄS MER

 5. 5. Progressiv retinal atrofi hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nina Johansson; [2016]
  Nyckelord :progressiv; retinal; atrofi; hund; progressive; atrophy; dog;

  Sammanfattning : Det finns många hundraser idag som kan drabbas av progressiv retinal atrofi (PRA), en form av ärftlig näthinnedegeneration. PRA drabbar alltid båda ögonen. I de flesta fall drabbas stavarna först vilket gör hunden blind i mörker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stav.

Din email-adress: