Sökning: "stereotypier"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet stereotypier.

 1. 1. Hästhållning : en jämförelse av olika system

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Denise Marklund; [2017]
  Nyckelord :inhysning; grupphållning; stall; beteende;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika hästhållningssystem och dra en slutsats om vilket system som gynnar hästens välfärd mest. Aspekter som stude-rades var bland annat beteende, rörelseaktivitet och skador. I Norden hålls 8% av hästarna ensamma dygnet runt, 47% i grupp dygnet runt och 45% i grupp en del av dygnet. LÄS MER

 2. 2. Den asiatiska elefanten (Elephas maximus) i turismen : vilka blir konsekvenserna av utnyttjandet av asiatiska elefanter inom turismen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lotta Svensson; [2017]
  Nyckelord :asiatisk elefant; turism; fångenskap; beteende; välfärd;

  Sammanfattning : The Asian elephant (Elephas maximus) has played an important role in the cultural, economic and social life of Asia for millennia, and today elephant trekking and similar activities are a central image of the tourism marketing campaign. Though in most countries it has been illegal for years, elephants are harvested from the wild to be used for this type of work. LÄS MER

 3. 3. Hökrubbor med finmaskigt hönät : skötarens arbetstid samt hästens ättid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lisa Trillkott; Lisa Tysk; [2016]
  Nyckelord :Grovfoder; utfodring; dygnsrytm;

  Sammanfattning : Evaluation of Hay Bar® with small mesh hay net – Working load and feeding time Horses are herbivores and spend 60-75 % of their day grazing when moving freely or when provided an unlimited amount of forage. Studies have shown that horses with an unlimited amount of forage choose to graze with pauses that are no longer than three to four hours. LÄS MER

 4. 4. Djurskyddsstandard för suggor, smågrisar och slaktsvin i Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emmy Lönnman; [2016]
  Nyckelord :gris; djurskydd; Sverige; Danmark; strö; svanskupering; golvyta; fixering; kastrering; pigs; animal protection; Sweden; Denmark; tail docking; floor area; fixation; castration;

  Sammanfattning : Danmark är den näst största källan till importerat griskött i Sverige. Det är ifrågasatt huruvida Danmark har samma djurskyddsnivå som Sverige när det kommer till grishållningen. LÄS MER

 5. 5. Lejon i djurpark : påverkan på beteende och hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johanna Fogelberg; [2016]
  Nyckelord :Panthera leo; population; beteende; fångenskap; stereotypi; berikning; Panthera leo; population; behaviour; captivity; stereotype; enrichment;

  Sammanfattning : Lejon, Panthera leo, lever i vilt tillstånd i Afrika och i Asien. Lejon är icke-domesticerade och ett liv i djurpark är inte naturligt för dem, ändå hittar man lejon på många djurparker just för att de är av stort värde för besökarna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stereotypier.

Din email-adress: