Sökning: "stereotypies"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet stereotypies.

 1. 1. Den asiatiska elefanten (Elephas maximus) i turismen : vilka blir konsekvenserna av utnyttjandet av asiatiska elefanter inom turismen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lotta Svensson; [2017]
  Nyckelord :asiatisk elefant; turism; fångenskap; beteende; välfärd;

  Sammanfattning : The Asian elephant (Elephas maximus) has played an important role in the cultural, economic and social life of Asia for millennia, and today elephant trekking and similar activities are a central image of the tourism marketing campaign. Though in most countries it has been illegal for years, elephants are harvested from the wild to be used for this type of work. LÄS MER

 2. 2. Ättider av hösilage hos aktivt grupphållna hästar jämfört med uppstallade hästar på box

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Erika Nilsson; Vanja Sandell; [2016]
  Nyckelord :ättider; grovfoder; inhysning; aktiv grupphästhållning;

  Sammanfattning : According to the evolution, the horse has developed to an herbivore that lives in herds on the plains. Despite the domestication the natural behavior of the horse has not changed. The gastro-intestinal tract is adapted to processing grass from grazing approximately 14-16 hours of the day. LÄS MER

 3. 3. Oral manipulation, activity level and pen hygiene of growing pigs provided with straw by a foraging tower

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Matilda Söderqvist; [2016]
  Nyckelord :growing pig; natural behaviour; welfare; exploratory behaviour; activity; enrichment;

  Sammanfattning : In nature pigs spend a large part of their active time foraging, a behaviour in which their snout plays a big role. In an intensive system pigs have an extremely limited possibily to perform natural behaviour such as foraging. LÄS MER

 4. 4. Beteenden vid utfodring hos vilda kattdjur på zoo i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Sundh; [2016]
  Nyckelord :kattdjur; stereotypier; djurvälfärd; utfodringsrutiner; feline; stereotypy; animal welfare; feeding regimes;

  Sammanfattning : I dagsläget är många av de vilda kattdjuren hotade i sina naturliga habitat. En viktig utmaning för zoon i Sverige och övriga världen är att bevara livskraftiga populationer av dessa arter för framtiden. Det är på vissa sätt problematiskt att hålla vilda kattdjur i fångenskap. LÄS MER

 5. 5. Problem med att hålla snöleopard (Panthera uncia) i fångenskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mikael Peteri Brunbäck; [2015]
  Nyckelord :snöleopard; fångenskap; problem; beteende; reproduktion; snow leopard; captivity; problem; behavior; reproduction;

  Sammanfattning : I Centralasien lever det utrotningshotade djuret snöleopard (Panthera uncia). Antalet vilda snöleoparder beräknas ligga under 7000 individer. Snöleoparden brottas med ett antal olika hot i det vilda, med risk att det leder till utrotning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stereotypies.

Din email-adress: