Sökning: "sti"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet sti.

 1. 1. "...Vi måste vara jätteduktiga på att lyfta frågan, för det kan vara lite pinsamt för dom..." : Barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Pernilla Jutman; Johanna Rodenfelt; [2018]
  Nyckelord :barnmorskor; erfarenheter; sexuellt överförbara infektioner; ungdomar;

  Sammanfattning : Syfte: Beskriva barnmorskors erfarenheter av att samtala med ungdomar om sexuellt överförbara infektioner (STI). Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta barnmorskor rekryterades genom bekvämlighetsurval och blev inbjudna till studiedeltagande. LÄS MER

 2. 2. Elevers attityd till konkreta material som ett motiverande pedagogiskt verktyg i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wid Mustafa; Maha Nasser; [2018]
  Nyckelord :Autonom motivation; konkreta material; matematik; matematikundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Med tanke på att tidigare forskning har visat att undervisningsmetoder som stimulerar elevernas autonoma yttre motivation i matematiken också gynnar elevernas lärande, handlar vårt arbete om en sådan undervisningsmetod (Froiland, Davison & Worrell, 2016; Hornstra, Mansfield, Veen, Peetsma & Volman, 2015; Katz och Shahar, 2015; Nenthien & Loima, 2016; Szklarski, 2011). Konkreta material kan användas för att sti-mulera elevernas autonoma motivation. LÄS MER

 3. 3. "Det är samma frågeställningar som tidigare, fast på internet!" : Om kuratorer på ungdoms- och STI-mottagningars förhållningssätt till ungdomars lärande om sexualitet på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Agnetha Andersson; Sofia Grane; [2017]
  Nyckelord :sexuality; adolescents; internet; learning; youth clinic; sexualitet; ungdomar; internet; lärande; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The use of internet for sexual activities among adolescents has not always been well received by society, due to the risks that it is associated with. The following thesis examines the attitudes and approaches of counselors at youth clinics and STI-clinics, when encountering adolescent’s questions pertaining to sexuality on the internet. LÄS MER

 4. 4. Finns det samband mellan ungdomars känsla av sammanhang och självtillit vid kondomanvändning? : En pilotstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Andersson; Elin Lindroth; [2017]
  Nyckelord :sustainable development; salutogenis; sense of coherence; adolescence; self-efficacy condom use; CUSES; hållbar utveckling; salutogen; SOC; ungdomar; självtillit till kondomanvändning; CUSES;

  Sammanfattning : Idag belyser forskning att sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskade graviditeter ökar då ungdomar brister i kondomanvändning vid sex. Det är viktigt att förebygga sexuellt överförbara infektioner som behöver antibiotikabehandlas genom preventivt arbete. Minskas antibiotikaanvändningen främjas en hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Perceptions and Experiences of Sexual and Reproductive Health and Rights Education among Students at Swedish for Immigrants – A qualitative study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Johanna Selander; [2017]
  Nyckelord :Sexual and Reproductive Health and Rights; SRHR; Education; Swedish for Immigrants; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a global public health issue. Sweden has a national strategy for prevention of HIV and other sexually transmitted infections (STIs), and migrants are one of the target groups. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sti.

Din email-adress: