Sökning: "stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 819 uppsatser innehållade ordet stigma.

 1. 1. Empowered at Dusk - A Qualitative Study About Sex Work Activism in Kampala

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Jörnéus; Paula Pönkänen; [2017-01-24]
  Nyckelord :Sex work; Activism; Peer support; Empowerment; Uganda; Safer Sex Work;

  Sammanfattning : Sex workers around the world have always suffered from discrimination and stigmatization. This puts them in a vulnerable situation because of little social support. In the Ugandan context, sex workers suffer from stigma due to both legal and cultural practices. LÄS MER

 2. 2. “Men oj jag kanske är det där barnet dom pratar om nu”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Edit Larsson; Mikaela Örtendahl; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socionomstudent; socionomutbildning; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : våld i nära relationer, stigmaVåld i nära relationer har gått från att vara ett icke-problem till att idag officiellt adresseras där socialnämnden har ett särskilt ansvar för att erbjuda stöd och hjälp till utsatta. Socionomutbildningen bör därför förbereda studenterna för att i sitt kommande arbete, oavsett arbetsplats, kunna möta och stötta våldsutsatta. LÄS MER

 3. 3. In fact Caring youth has done good for me. Caring youth has changed my behaviors”- En kvalitativ studie om stöd- och hjälpinsatser som ges på Caring youth.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Nilsson; Siri Hammenberg; [2017-01-24]
  Nyckelord :Caring youth; NGO; sex work; support and stigmatizing.;

  Sammanfattning : This study was conducted in Kampala, Uganda at an organization we have chosen to label Caring youth. Caring youth pursues program activities for young people, who in one way or another are defined as vulnerable by the organization under scrutiny in this study. LÄS MER

 4. 4. "Alla och hans moster tränar" : Icke-användares upplevelser av träningstrenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Carlén; Camilla Wasmuth; [2017]
  Nyckelord :Träningstrenden; Icke-användare; Kapitalism; Avvikelse; Stigma; Norm; Intervju;

  Sammanfattning : Träning kan ses som en trend då det har blivit allt mer populärt att utföra någon form av fysisk aktivitet. Inom socialpsykologisk teori har trender förståtts som ett sätt för individer att tillfredsställa sina behov av att anpassa sig efter den sociala omgivning de lever i. LÄS MER

 5. 5. Heder utifrån pojkars perspektiv : En kvalitativ studie om unga pojkars uppfattningar om heder och hederskulturer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hiba Amjed Sabri; [2017]
  Nyckelord :front and backstage; roles; identity; expectations; stigma; focus groups; boys; honor; honor culture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Honor from boys’ perspective? A qualitative study of young boys’ perceptions of honor and honor culturesThe aim of this study was to research and present the perceptions and views of young boys concerning honor and honor cultures. Furthermore, the aim was to examine whether young boys living in honor cultures experience differences between boys and girls, in matters concerning expectations, power and responsibility distribution in the family. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stigma.

Din email-adress: