Sökning: "stil klass"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden stil klass.

 1. 1. “Jag använder inte hjälm – det är för att jag är lat och ytlig...”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Björklund Qvarfordt; [2018]
  Nyckelord :​risk; cykelhjälm; hjälm; cykling; unga vuxna; intersektionalitet; klass; etnicitet; kön; göra kön; performativitet; autencitet; identitet; stil; attityd; riskmedvetenhet; riskuppfattning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bara var femte ung vuxen som cyklar i Malmö använder cykelhjälm, trots att vi alla känner till farorna som det innebär. Hur kommer det sig att det är så socialt accepterat att ta den här specifika risken? Vad är det som formar vårt beslut att inte använda cykelhjälm? I den här studien närmar vi oss de underliggande attityder som folk ibland hänvisar till när de försöker svara på frågan “varför använder du inte cykelhjälm?”. LÄS MER

 2. 2. Påverkar skrivverktygen elevernas skrivutveckling? : En studie om att skriva loggbok med iPad eller penna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Frida Lindholtz; [2017]
  Nyckelord :Logbook; Digital tools; iPad; Pencil; Scriptural; Pre-school; Loggbok; Digitala verktyg; iPad; Penna; Skriftspråket; Förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bilda mig en uppfattning om skrivverktygens betydelse för elevers lärande. Jag har valt att undersöka två förskoleklasser som jobbar med olika verktyg i skrivandet. Den ena använder iPad och den andra penna. LÄS MER

 3. 3. Energieffektiviserande åtgärder för befintlig kontorsfastighet på Umestans företagspark : Energy-efficiency measures for existing office building at Umestans Business Park

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erica Persson; [2016]
  Nyckelord :Energikartläggning; kontorsbyggnad; kontor; åtgärdsförslag; energiklassningssystem; STIL; Energiklassning av byggnader; Lågenergihus; Miljöklassad byggnad; P-märkt innemiljö; EU Green Buildning; BREEAM; LEED; Green building; Ventilation; kyla; belysning;

  Sammanfattning : The work was conducted in the spring of 2016 on behalf of the ÅF Industry in Umeå. This project aimed to provide proposals on energy-saving measures for house 2 at Umestans Business Park based on the total specific purchased energy for 2015. Also for the 3rd floor in the same house suggestions on energy-saving measures were given. LÄS MER

 4. 4. Modets makt på gatan - en studie av Hypebeast och Refinery29

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Kulle; [2013]
  Nyckelord :smak; streetmode; mode; stil; habitus; image; estetisering; makt; klass; livsstil; konsumtion; Refinery29; Hypebeast; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar två Internetbaserade livsstilsmagasin som bland annat porträtterar streetmode; mode på och från gatan. Placerat i en konsumtionssamhällelig kontext fokuserar jag på hur det estetiskt tilltalande, så som mode, blir ett sätt att positionera sig socialt. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på ledarrollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Pettersson; [2001]
  Nyckelord :Education; Ledarskap; ledarroll; motivation; planering; individualisering; grupperingar; kontroll; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare har för uppfattning och syn angående ledarrollen i yr-ket. Dessutom är syftet att se om och hur det förs några pedagogiska diskussioner och utvecklingsarbeten kring ledarrollen på skolorna.Arbetet består av en litteraturgenomgång samt en studie i form av intervjuer med sex lärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stil klass.

Din email-adress: