Sökning: "sto"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet sto.

 1. 1. Embryotransfer på häst : möjligheter och problematik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Mirielle Melani Johansson; [2017]
  Nyckelord :embryotransfer; reproduktionsbiologisk teknik; häst; ekvin; hälsorisker; etik;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva bakgrund och metodik för embryotransfer (ET) på häst samt att redogöra för faktorer som är nödvändiga för ett lyckat resultat. Dessutom belyses problematik av olika slag, både gällande begränsningar för framgångsrik utveckling av metoden och brister i befintliga studier. LÄS MER

 2. 2. Kassagenerering hos företag inom vårdsektorn på Stockholmsbörsen : En studie om indikationer på felaktig intäktsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Bjurmark; Frida Oxbern; [2017]
  Nyckelord :Revenue recognition; cash conversion; cash flow; accrued income; accrued accounting; earnings management; Intäktsredovisning; kassagenerering; kassaflöde; periodiserat resultat; periodiserad redovisning; vinstmanipulation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det är viktigt att företag tillämpar korrekt intäktsredovisning genom efterföljande avgrundläggande regler och principer enligtgod redovisningssed. Vårdsektorn är utpekad gällande indikationer på bristfällig intäktsredovisning och beskattning där bland annat Skatteverket har granskat företag inom vårdbranschen. LÄS MER

 3. 3. FIGHTING  FOR EXISTENCE : Exposing, questioning and moving beyond colonial practices within the Swedishplanning framework for mining establishments.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Ema Rasmusson; [2017]
  Nyckelord :Decolonial; indigenous; planning; Sami; colonialism; capitalism; re-­;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to centre three people’s stories, their experiences and un-­ derstandings of the Swedish planning framework for mining establishments. The sto-­ ries centred are from Sami people whom in different ways analyses, questions, chal-­ lenges and changes the diverse expressions of colonialism, racism and capitalism within this framework. LÄS MER

 4. 4. Elsa, William, Docka och Brunte : En studie av våra samtida hästnamn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Michelle Langeblad; [2017]
  Nyckelord :Namn; namnforskning; djurnamn; hästnamn;

  Sammanfattning : I denna uppsatsen studeras de svenska samtida hästnamnen som finns 2016 och syftet har varit att kategorisera namnen och jämföra utifrån ett könsperspektiv. Namnen hämtades från försäkringsbolaget Agria och utgjorde totalt 396 namn, således 198 namn per kön. LÄS MER

 5. 5. Preceding Vehicle Dynamics Modeling for Fuel Efficient Control Strategies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Pawel Kupsc; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Long haulage trucks are a key part of today’s goods trans-port networks. To reduce fuel costs and emissions from trucks, novel methods of regulating their speed optimally based on road slope data and other vehicles’ behavior are being developed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sto.

Din email-adress: