Sökning: "stock return"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade orden stock return.

 1. 1. An Evaluation of Asset Pricing Models in the Swedish Context - Is Carharts Four-Factor Model more suitable than its predecessors for explaining the Swedish stock exchange?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ludvig Göransson; Iordan Palma Tzakov; [2018-02-20]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Fama French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Swedish stock exchange; r-square-adjusted;

  Sammanfattning : This thesis investigates the explanatory power of the Capital Asset Pricing Model, the Fama French Three-Factor Model and the Carhart Four-Factor Model on the Stockholm Stock Exchange over the period 2012-2016. The purpose is to examine whether or not the Carhart Four-Factor Model explains excess return variability better than the Capital Asset Pricing Model and the Fama French Three-Factor Model. LÄS MER

 2. 2. Achieving higher returns with Piotroski’s F_Score model - An empirical study on the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Brandl Lopez; Viktor Börnfors; [2018]
  Nyckelord :F_Score; Fundamental investing; Value investing; Abnormal returns; Market efficiency; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the success of a fundamental investing strategy on the Swedish stock market between 2004 and 2016. The main purpose is to examine if the F_Score system developed by Piotroski (2000) could be used to identify winners and losers during aforementioned time frame. LÄS MER

 3. 3. Bus eller avkastning? En studie om Halloweeneffekten på Stockholmsbörsen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Bernland; Noah Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Sell-in-may; Halloweeneffekten; kalenderanomali; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om Halloweeneffekten existerar på Stockholmsbörsens olika marknadssegment och i förlängningen om så är fallet utnyttja denna anomali och bilda en portföljstrategi som överpresterar gentemot marknadsindex. Studien bevisar Halloweeneffektens existens på Stockholmsbörsens samtliga segment. LÄS MER

 4. 4. Forecasting High Yield Corporate Bond Industry Excess Return

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carlos Junior Lopez Vydrin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we apply unsupervised and supervised statistical learning methods on the high-yield corporate bond market with the goal of predicting its future excess return. We analyse the excess return of industry based indices of high-yield corporate bonds belonging to the Chemical, Metals, Paper, Building Materials, Packaging, Telecom, and Electric Utility industry. LÄS MER

 5. 5. Magic Formula Investing and The Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Efficient Market Hypothesis; Fama and French three-factor model; CAPM; Swedish stock market; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute to the existing research within the subject of the Magic Formula. The investment strategy will be tested on historical data for companies on the Stockholm stock exchange during the period 2007-04-01 to 2017-03-31. The return will be benchmarked against OMXS30 as an indicator of the market return. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stock return.

Din email-adress: