Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Barnets bästa : Tillämpning inom Kriminalvården och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Sebastian Fjellner; Lamees George; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa;

  Sammanfattning : Barnets bästa är ett begrepp som funnits inom den svenska rättstillämpningen under lång tid. Beroende på sitt sammanhang kan det ses såväl som en princip, som det kan ses som en regel. Detta får till följd att innebörden av barnets bästa kan skifta och resultatet av tillämpningen kan skilja sig åt. LÄS MER

 2. 2. Brottslighet i skymundan - En undersökning av kvinnors våld mot män och domstolens bedömning därav i ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; fridskränkningsbrott; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; kvinnors våld mot män; rättsfall; genusrättsvetenskap; jämlikhet; jämställdhet; criminal law; women s violence against men; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law is gender neutral in its written construction, but there are exceptions. One of those exceptions is gross violation of women’s integrity. Its sibling provision is called gross violation of integrity, which is gender neutral. LÄS MER

 3. 3. Batongmän och andra - en kvalitativ studie om maktutövning inom Kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amra Halepovic; [2016]
  Nyckelord :makt; kriminalvården; auktoritet; övervakning; straff; total institution; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kriminalvården är värld som många har åsikter om, men samtidigt har få kännedom om vad som verkligen sker däri. Makt förekommer i olika former och därmed är det viktigt att beskriva ur ett inifrånperspektiv hur maktspelet på en anstalt kan se ut. LÄS MER

 4. 4. Normalstraffet för mord - En konstitutionell analys avseende Högsta domstolens befogenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emelie Mik; [2016]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; statsrätt; mord; påföljd; folksuveränitetsprincipen; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The paper examines if the Supreme Court, by not following the legislator´s intentions regarding what the normal penalty for murder should be, has exceeded its powers under the Instrument of Government. Normal penalty refers to the penalty that the courts proceed from when deciding the penal value. LÄS MER

 5. 5. Påföljden för mord - 2014 års lagändring ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :William Ellström; [2016]
  Nyckelord :Straffrätt; straffteori; mord; påföljd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Until 2009 the punishment for murder was ten years or life imprisonment. In 2009 there was an amendment of the law, which expanded the area where the court could convict someone to a fixed sentence; ten years as the lowest and eighteen years a maximum. In NJA 2013 p. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet straff fängelse.

Din email-adress: