Sökning: "straff fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden straff fängelse.

 1. 1. Digital övervakning som processuellt tvångsmedel - förhållandet mellan hemlig dataavläsning och den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pär Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personal integrity has the benefit of enjoying protection regulated by the constitutional law. In order to answer the question, what is being protected, I look for the answers in this paper, using on one hand, philosophical definitions and on the other hand legal definitions. LÄS MER

 2. 2. Barnets bästa : Tillämpning inom Kriminalvården och socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/HandelshögskolanKarlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Sebastian Fjellner; Lamees George; [2017]
  Nyckelord :Barnets bästa;

  Sammanfattning : Barnets bästa är ett begrepp som funnits inom den svenska rättstillämpningen under lång tid. Beroende på sitt sammanhang kan det ses såväl som en princip, som det kan ses som en regel. Detta får till följd att innebörden av barnets bästa kan skifta och resultatet av tillämpningen kan skilja sig åt. LÄS MER

 3. 3. Det straffar sig - Fast mindre om mamma dödar dig. - En kritisk analys av barnadråpsbrottet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Wilderoth; [2017]
  Nyckelord :rättshistoria; rättssociologi; straffrätt; barnadråp; barnamord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en moder uppsåtligen dödar sitt barn vid födseln eller under vissa förutsättningar efteråt, döms hon för brottet barnadråp. Det innebär att hennes gärning får ett lägre straff än vad som annars blivit fallet vid uppsåtligt dödande. LÄS MER

 4. 4. Brottslighet i skymundan - En undersökning av kvinnors våld mot män och domstolens bedömning därav i ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Svensson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; fridskränkningsbrott; grov kvinnofridskränkning; grov fridskränkning; kvinnors våld mot män; rättsfall; genusrättsvetenskap; jämlikhet; jämställdhet; criminal law; women s violence against men; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Criminal law is gender neutral in its written construction, but there are exceptions. One of those exceptions is gross violation of women’s integrity. Its sibling provision is called gross violation of integrity, which is gender neutral. LÄS MER

 5. 5. Batongmän och andra - en kvalitativ studie om maktutövning inom Kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Amra Halepovic; [2016]
  Nyckelord :makt; kriminalvården; auktoritet; övervakning; straff; total institution; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kriminalvården är värld som många har åsikter om, men samtidigt har få kännedom om vad som verkligen sker däri. Makt förekommer i olika former och därmed är det viktigt att beskriva ur ett inifrånperspektiv hur maktspelet på en anstalt kan se ut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet straff fängelse.

Din email-adress: