Sökning: "strategisk marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden strategisk marknadsföring.

 1. 1. "Det känns som att det är där vi måste vara, annars blir vi irrelevanta" : En kvalitativ studie av publikutveckling inom värmländsk scenkonst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Lovisa Lagneryd; Julius Thornqvist; [2018]
  Nyckelord :audience development; cultural politics; performing arts; PR; Värmland; publikutveckling; kulturpolitik; scenkonst; PR; Värmland;

  Sammanfattning : Sammanfattning Publikutveckling är ett paraplybegrepp inom den offentliga kultursektorn som blivit alltmer uppmärksammat de senaste åren. Det märks inte minst genom Kreativa Europas studie Audience Development – How to place audiences at the centre of cultural organisations, som presenterades 2017. LÄS MER

 2. 2. ÄVEN OM DET INTE ÄR SANT SÅ ÄR DET EN BRA HISTORIA En studie om storytelling inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anders Johansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examinationsarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 38Antal ord: 14 980Nyckelord:Storytelling, strategisk kommunikation, marknadsföring,differentiering, retorik, myter, modebranschenSyfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur olika företag inom den svenskamodebranschen använder sig av och ser på fenomenet storytelling.Teori: Storytelling som strategisk kommunikation, retorikens grund, storytellingensperspektiv, differentiering samt myterMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre respondenter från tre olika företag inom den svenska modebranschenResultat: Det övergripande resultatet visar att respondenterna framför allt använder sinstorytelling för extern påverkan. LÄS MER

 3. 3. Individuellt uppmärksammade kunder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filip Bauer Barsby; Jenny Wångdahl; [2017]
  Nyckelord :individanpassad marknadsföring; företagsförtroende; transparens; integritet; bete- endemönster online; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar bidra till ökad kunskap inom ämnesområdet strategisk kom- munikation i allmänhet och individanpassad marknadsföring i synnerhet. Mer kon- kret ämnar författarna att ta fram ett underlag för hur företag som är verksamma inom marknadsföring kan jobba i bättre symbios med deras kunder. LÄS MER

 4. 4. Vems sida står du på?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lotta Angel; Karin Larsson; [2017]
  Nyckelord :World Wide Fund for Nature; Textanalys; Semiotik; Miljökommunikation; Social marknadsföring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vems sida står du på? Hur har utvecklingen av miljökommunikation i praktiken ändrats under de senaste 30 åren? Denna studie utför en semiotisk textanalys på fyra visuella texter som är publicerade av organisationen WWF. Den identifierar och analyserar de tecken och koder som används i visuell marknadsföring för att kommunicera strategiska budskap till mottagaren. LÄS MER

 5. 5. Som en blixt från klar himmel - En kvalitativ studie om företeelsen blixtkampanj ur ett organisationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Matilda Fogde; Emma Jungerth; [2017]
  Nyckelord :Digital marketing; Viral marketing; Guerilla marketing; Real-time marketing; Information overload; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka den relativt nya företeelsen blixtkampanj. Begreppet har under senaste tiden florerat i branschpress men saknas i den akademiska forskningen. Bristen av tidigare forskning kring begreppet har legat till grund för denna studies syfte. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet strategisk marknadsföring.

Din email-adress: