Sökning: "strategisk marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden strategisk marknadsföring.

 1. 1. #DetGårBraNu$

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jasmina Smajlovic; Maja Wetterlundh; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencers; word of mouth; Natural Cycles; konsumentperspektiv; organ-isationsperspektiv; Youtube; Social Sciences;

  Sammanfattning : Till följd av utvecklingen av Web 2.0 har konsumenterna fått en större inverkan på varumärkes marknadsföring och har nu möjligheten att integrera med andra konsumenter och marknadsfö-ringens innehåll. Marknadsförare har utvecklat en ny marknadsföringsstrategi med anledningen av den digitala utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Content Marketing : varumärkesbyggnad inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emile Ramini; Pontus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Content; Content marketing; Branding; Marketing communication; Storytelling. !; Content; Content marketing; Varumärke; Varumärkesbyggande; Marknadskommunikation; Storytelling;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har öppnat upp hela världen som konkurrensfält för modevarumärken. Alltsåkan det vara ännu svårare att nå fram och väcka intresse på grund av nya digitala kanaler som företag kan använda i sin marknadskommunikation. LÄS MER

 3. 3. En förödande stereotyp eller bara en vanlig man?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Mellin; Alice Eriksson Grönberg; [2018]
  Nyckelord :icke-stereotyp reklam; unga män; maskulinitet; stereotyper; identitet; varumärke; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärkesassociationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka kunskapen kring hur reklam med icke-stereotypa porträtt av mansrollen upplevs av unga män (16-24 år). Vidare syftar den till att undersöka relationen mellan dessa porträtt och dess avsändare genom att belysa hur varumärket bakom reklamen påverkar upplevelsen. LÄS MER

 4. 4. Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Ahnberg Algerbo; Izabelle Borg Nilsson; Fanny Götesson; Zecira Musovic; [2018]
  Nyckelord :Varumärke; Personligt varumärke; Strategisk branding; the big five; arketyper Branding; Personal branding; Strategic branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Personligt varumärke - Elitidrottarens resa in i näringslivet Seminariedatum: 2018-06-01 Kurs: FEKH29 - Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 hp Handledare: Jens Hultman Författare: Ida Ahnberg Algerbo, Izabelle Borg Nilsson, Fanny Götesson, Zecira Musovic Nyckelord: Varumärke, Personligt varumärke, Strategisk branding Syfte: Uppsatsens syfte är att genom kvalitativ forskning ge läsaren en insikt i hur ett starkt personligt varumärke kan möjliggöra processen från en elitidrottskarriär in i näringslivet. Vi ämnar även att undersöka hur det personliga varumärket kan förvaltas och påverkas under processens gång. LÄS MER

 5. 5. Tantstämpeln - En studie av strategier för ompositionering av varumärken inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lina Jacobsen; [2018]
  Nyckelord :Grafisk design; Image; Lindex; Ompositionering; Tantstämpel; Varumärke; Varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur varumärken inom modebranschen kan bli kvitt ”tantstämpeln” och liknande negativa varumärkesassociationer. För att kunna göra det undersöks först relationen mellan ett varumärkes identitet och image, samt olika strategier för ompositionering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet strategisk marknadsföring.

Din email-adress: