Sökning: "stroke dysfagi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden stroke dysfagi.

 1. 1. Upplevelser vid måltidssituationer som de beskrivs av strokepatienter med dysfagi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ana Aghayari; [2018]
  Nyckelord :dysphagia; meal situations; patients’ experiences; stroke; dysfagi; måltidssituationer; patienters upplevelser; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som drabbar ungefär 30 000 personer i Sverige varje år och beräknas kosta samhället runt 18 miljarder kronor. Dysfagi (ät- sväljningssvårighet) är ett vanligt och känt besvär hos strokepatienter. Dysfagi är i sig inte en sjukdom utan är ett symtom på något bakomliggande till exempel stroke. LÄS MER

 2. 2. Naturalförloppet av dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maria Lundström; Johanna Norefalk; [2014]
  Nyckelord :Naturalförlopp; dysfagi; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med en pågående studie vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) har det framkommit att patienter med dysfagi har varit svåra att rekrytera. Upplevelsen är således att färre patienter har dysfagi eller att sjukdomsförloppet är kort. LÄS MER

 3. 3. Incidens av orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Sofia Thomasson; Sanna Wäppling; [2014]
  Nyckelord :Oropharyngeal dysphagia; stroke; incidence; Orofaryngeal dysfagi; stroke; incidens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dysfagi innebär avvikelser i den normala sväljningsfunktionen och är en vanlig funktionsnedsättning till följd av stroke. Tidigare studier har påvisat att incidensen av dysfagi i det akuta skedet efter stroke är 41-68 %. Kliniskt sett upplevs incidensen ha minskat de senaste tio åren. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av klinisk sväljningsbedömning och fiberendoskopisk undersökning av sväljningsförmågan (FUS) beträffande förmågan att detektera aspiration – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Kristoffer Jannas; [2014]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Dysfagi är frekvent förekommande i samband med stroke. Vanliga komplikationer i samband med dysfagi är malnutrition, dehydrering och pneumoni till följd av aspiration. Dessa komplikationer kan resultera i sänkt förmåga till rehabilitering, längre sjukhusvistelser och ökad dödlighet. LÄS MER

 5. 5. Malnutrition hos äldre patienter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Gåfvels; Valbone Rama; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDet biologiska åldrandet är en naturlig process som är universellt och framträder hos allaindivider. Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens funktionsförmåga, gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för sjukdom och död. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stroke dysfagi.

Din email-adress: