Sökning: "stroke dysfagi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden stroke dysfagi.

 1. 1. Naturalförloppet av dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maria Lundström; Johanna Norefalk; [2014]
  Nyckelord :Naturalförlopp; dysfagi; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med en pågående studie vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) har det framkommit att patienter med dysfagi har varit svåra att rekrytera. Upplevelsen är således att färre patienter har dysfagi eller att sjukdomsförloppet är kort. LÄS MER

 2. 2. Incidens av orofaryngeal dysfagi hos nyinsjuknade strokepatienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Sofia Thomasson; Sanna Wäppling; [2014]
  Nyckelord :Oropharyngeal dysphagia; stroke; incidence; Orofaryngeal dysfagi; stroke; incidens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dysfagi innebär avvikelser i den normala sväljningsfunktionen och är en vanlig funktionsnedsättning till följd av stroke. Tidigare studier har påvisat att incidensen av dysfagi i det akuta skedet efter stroke är 41-68 %. Kliniskt sett upplevs incidensen ha minskat de senaste tio åren. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av klinisk sväljningsbedömning och fiberendoskopisk undersökning av sväljningsförmågan (FUS) beträffande förmågan att detektera aspiration – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Kristoffer Jannas; [2014]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Dysfagi är frekvent förekommande i samband med stroke. Vanliga komplikationer i samband med dysfagi är malnutrition, dehydrering och pneumoni till följd av aspiration. Dessa komplikationer kan resultera i sänkt förmåga till rehabilitering, längre sjukhusvistelser och ökad dödlighet. LÄS MER

 4. 4. Malnutrition hos äldre patienter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Gåfvels; Valbone Rama; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDet biologiska åldrandet är en naturlig process som är universellt och framträder hos allaindivider. Åldersförändringar är oåterkalleliga och leder till en försämring av organismens funktionsförmåga, gör det svårare att motstå påfrestningar och ökar därmed risken för sjukdom och död. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förhindra komplikationer som kan uppstå vid dysfagi : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Persson; Sofia Scherdin; [2012]
  Nyckelord :Nurse Dysphagia Stroke Nursing; Sjuksköterska Dysfagi Stroke Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att göra en litteraturstudie vilken beskriver hur sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder förebygger komplikationer vilka kan uppstå vid måltidssituationer för patienter drabbade av dysfagi till följd av stroke. Studien genomfördes som litteraturstudie med beskrivande design, 12 vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes under tre huvudrubriker; Åtgärder för att förebygga aspirationspneumoni, Nutritionsstöd samt Kvalitetsgranskning av artiklar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet stroke dysfagi.

Din email-adress: