Sökning: "strukturerad professionell bedömningsansats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden strukturerad professionell bedömningsansats.

  1. 1. HCR-20 Version 3 Interbedömarreliabilitet i riskbedömning av våld

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Mia Lindberg; Emma J. Matsson; [2012]
    Nyckelord :riskbedömning; strukturerad professionell bedömningsansats; HCR-20 Version 3; interbedömarreliabilitet; rättspsykiatri;

    Sammanfattning : Samhället eftersträvar att förhindra våld. Tre ansatser har etablerats för att avgöra farlighet och för att bedöma risk för våld; den ostrukturerade professionella bedömningsansatsen, den aktuariska bedömningsansatsen, samt den strukturerade professionella bedömningsansatsen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet strukturerad professionell bedömningsansats.

Din email-adress: