Sökning: "studie val"

Visar resultat 11 - 15 av 3063 uppsatser innehållade orden studie val.

 1. 11. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 2. 12. Trubbel i klassrummet - En studie om muslimska elever och svensk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kassandra Penelope Leyton Topel Cruz; [2018]
  Nyckelord :didaktik; muslimer; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att medvetandegöra religions- och idrottslärare kring elevers religiositet i förhållande till svensk undervisning. Arbetet behandlar specifikt muslimska elever då forskning visar att det är denna grupp som oftast blir exkluderad. LÄS MER

 3. 13. Att välja gymnasium : en kvantitiv studie inför val till estetiska programmnet inriktning musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Carl Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :estetiska programmet; musikgymnasium; musikpedagogik; gymnasieval;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvantitativa studie är att få veta mer om varför elever i val av gymnasieprogram väljer bort estetiska programmet musik. De samband som finns mellan betyg och gymnasieval och andra samband undersöks för att få insyn i detta område med utgångspunkt i elevernas åsikter genom enkät. LÄS MER

 4. 14. Vad är kunskap i musik? : en studie om musiklärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Birgit Mathea Hustad; [2018]
  Nyckelord :Musikdidaktik; musikundervisning; grundskolor; fenomenografi; undervisningsinnehåll; musikkunskap; musiklärare; styrdokument.;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete söker efter musiklärares uppfattningar om grundskolans obligatoriska musikundervisning – att undersöka hur musiklärare samtalar kring val av ämnesinnehåll och härleda kvalitetsuppfattningar, samt relatera dessa till en didaktisk kontext. Musiklärares vardag består av en mängd val. LÄS MER

 5. 15. Dynamic Allocation for Embedded Heterogeneous Memory : An Empirical Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Peterson; [2018]
  Nyckelord :Memory management; NVRAM; Scratchpad memory; Embedded systems; Minneshantering; NVRAM; Scratchpad minne; Inbyggda system;

  Sammanfattning : Embedded systems are omnipresent and contribute to our lives in many ways by instantiating functionality in larger systems. To operate, embedded systems require well-functioning software, hardware as well as an interface in-between these. The hardware and software of these systems is under constant change as new technologies arise. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet studie val.

Din email-adress: