Sökning: "studie val"

Visar resultat 16 - 20 av 3063 uppsatser innehållade orden studie val.

 1. 16. Ett inkluderat litteratursamtal : En studie med andraspråkselever i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maria Gardstig; Danny Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Literature discussion; second language learners; scaffolding; include; Litteratursamtal; andraspråkselever; stöttning; inkludering;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka på vilka sätt lärare arbetar med litteratursamtal där det både finns elever med svenska som förstaspråk och som andraspråk. Studiens fokus är på lärares planering av litteratursamtalet och tankar om vad som är mer eller mindre framgångsrikt för andraspråkselever. LÄS MER

 2. 17. Barn och ungdomars upplevelser av att vara inneliggande på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Hansen; Martina Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Child Hospitalized; Emotions; Perception; Perspective; Barn på sjukhus; Känslor; Uppfattning; Perspektiv;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 10 000 children and adolescents are given care at the hospital. The majority of children under the age of 18 are treated at special pediatric units. LÄS MER

 3. 18. ”För att fiskar brukar ju ha en mun” : En studie med elever om deras syn på skapande inom bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :bildskapande i skolan; elevbilder; bildelicitering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I denna studie ligger fokus på vad intervjuade elever berättar om sitt bildskapande. 35 elever, 9 år gamla, från en grundskola i Uppsala kommun har medverkat. På skolan har tre bildlektioner ägt rum. LÄS MER

 4. 19. Smarta kontrakt på blockkedjan, framtiden för ett svenskt e-röstningssystem?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Max Nerman; Ejnar Sörensen; [2018]
  Nyckelord :E-röstning; E-röstningssystem; Blockkedja; Ethereum; Svenska val; Design Science; Kryptovalutor;

  Sammanfattning : E-tjänster används oftare i Sverige och studier visar att en majoritet av befolkningen vill ha möjlighet att rösta i val via internet. Grannländer som Norge och andra europeiska länder har antingen testat eller implementerat ett e-röstningssystem för demokratiska val, men många av har fått utstå stor kritik eller har lagts ner, som e-röstningsprojektet i Norge. LÄS MER

 5. 20. "Jag vill inte att du tafsar på mig" : En kvalitativ innehållsanalys av Instagram-inlägg från #MeToo och #IHave

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Hill; Emma Bratt; [2018]
  Nyckelord :Metoo; Ihave; Hashtag feminism; Genus; Multimodal kritisk diskursanalys; Sexuella trakasserier ;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt är att undersöka hur män och kvinnor framställs i Instagram-inlägg under #MeToo och #IHave. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur kön framställs när människor delar inlägg under hashtags och se hur dessa förhåller sig till och/eller utmanar rådande maktstrukturer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet studie val.

Din email-adress: