Sökning: "studie val"

Visar resultat 21 - 25 av 3063 uppsatser innehållade orden studie val.

 1. 21. Fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid egentlig depression - En enkätstudie / Physiotherapy treatment for major depression – a survey study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Öhrlund; Linnea Norlander; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsmetoder; Egentlig depression; Enkätstudie; Fysioterapi; Fysioterapi; Mental hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett folkhälsoproblem som ökar i Sverige och därmed ökar även behovet av fysioterapeuter som har kunskap inom psykosomatisk och psykiatrisk fysioterapi inom vården. En fysioterapeut kan erbjuda en mängd olika behandlingsmetoder vid depression. LÄS MER

 2. 22. En studie i Sherlock : En komparativ studie utifrån tre svenska översättningar av A study in scarlet ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Translation studies; Retranslation; Retranslation Hypothesis; Sherlock Holmes; Literature teaching; Fiction literature; Upper secondary school; Översättningsvetenskap; nyöversättning; nyöversättningshypotesen; Sherlock Holmes; litteraturundervisning; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se vilka skillnader som går att urskilja mellan tre olika svenska översättningar av Arthur Conan Doyles A study in scarlet. Vidare syftar studien också till att se hur dessa skillnader förhåller sig till den så kallade nyöversättningshypotesen, som menar att varje ny översättning blir allt mer lik källtexten, samt de olika översättningsideal som varit norm under respektive tillkomsttid. LÄS MER

 3. 23. Varför flytta, varför stanna? : En kvalitativ studie om hur unga kvinnor i Dalarna ser på arbete, studier och att flytta från eller bo kvar på sin hemort.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Moa Svarf; [2018]
  Nyckelord :Gender contracts; Dalarna county; Affection; Young women; Future; Genuskontrakt; Dalarna; Påverkan; Unga kvinnor; framtid;

  Sammanfattning : I dagens samhälle verkar utbildning och arbete vara en allt större del av vårt liv. Tidigare studier visar tydliga tendenser mot att allt fler unga väljer att studera vidare efter gymnasiet, känner sig stressade inför sin livssituation och väljer att flytta från sin hemort för utbildning och arbete på andra orter. LÄS MER

 4. 24. Hur tillämpas problemlösning i praktiken? : En fenomenografisk studie av lärarnas uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktor Kvistenberg; Joakim Elmqvist; Maja Borgström; [2018]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsprocessen; fenomenografi; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på lärares olika uppfattningar om begreppet problemlösning och hur de uppfattar att de arbetar med problemlösning. Arbetet genomsyras av en fenomenografisk ansats där lärares olika uppfattningar är centrala. LÄS MER

 5. 25. Får arbetslöshet fler att studera? : En studie i hur ökad arbetslöshet påverkar män och kvinnors studiedeltagande på universitet och högskolor i Sveriges kommuner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sara Johansson; Kajsa Litton Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :studiedeltagande; arbetslöshet; humankapital; könsskillnad; kommun;

  Sammanfattning : Valet att utbilda sig kan förklaras utifrån humankapitalteorin där människor antas göra ekonomiskt-rationella val och utbildning ses som en investering med förväntad avkastning i form av ett arbete med högre lön eller status. Tidigare studier har konstaterat arbetsmarknadsläget påverkar hur många som vill studera. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet studie val.

Din email-adress: