Sökning: "studie val"

Visar resultat 21 - 25 av 2989 uppsatser innehållade orden studie val.

 1. 21. Produktutveckling och externa partnerskap : inom born global-företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Kemppainen; Fredrik Rhodin; [2017]
  Nyckelord :born global; produktutveckling; externa partnerskap;

  Sammanfattning : Dagens internetreformerade samhälle leder till att allt fler företag väljer att internationalisera i ett tidigt skede och dessa tidigt internationaliserade företag har definierats som born global-företag. För att internationalisera i ett tidigt skede behöver born global-företag utveckla nya eller förbättra produkter i snabbare utvecklingstakt och med ett högre innovationsresultat. LÄS MER

 2. 22. Läsförståelse och läsmotivation. : En litteraturstudie om hur lärare kan arbeta för att utveckla elevers läsförståelse och läsmotivation i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD; Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Malin Petersson; Evelina Fräjdin; [2017]
  Nyckelord :modellering; läsförståelse; högläsning; läsmotivation; lässtrategier; lärarens roll;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en central och viktig i del i skolans alla ämnen och det behövs för att fungera väl i dagens samhälle. Vi har därför undersökt hur lärare kan arbeta för att främja en god läsförståelse och läsmotivation. LÄS MER

 3. 23. Effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Christoffer Assgård; [2017]
  Nyckelord :Information flow; Intranet; Information supply; Push and Pull; Specification demands; Information channels; Auto Layout; Swift; Design Science; Mobile; Smartphone; App; Application; Design Science; Requirements Engineering RE ; Informationsflöde; Intranät; Informationsförsörjning; Push och Pull; Krav och Kravspecifikation; Informationskanaler; Design Science; Requirements Engineering RE ;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka vilka problem den offentliga organisationen har vad gäller informationsflödet inom organisationen samt föreslå en lösning på detta. För att uppnå syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: Vilka problem har en offentlig organisation med informationsflödet? Hur kan en kravspecifikation bidra till en effektivisering av informationsflödet inom en offentlig organisation? Metod – För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie utförts på en offentlig organisation. LÄS MER

 4. 24. Hur kan val av dag påverka underprissättningen på svenska börsintroduktioner?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Bilger; André Karlsson; [2017]
  Nyckelord :veckodagseffekt; måndagseffekt; kalendereffekt; börsintroduktioner; IPOs; underprissättning;

  Sammanfattning : Den här studien använder förstadagsavkastning på börsintroduktioner från Nasdaq OMX Stockholm, First North, NGM MTF och Aktietorget för perioden februari 2007-april 2017. Data från totalt 307 börsintroduktioner användes för att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på förstadagsavkastningen för svenska börsintroduktioner. LÄS MER

 5. 25. Jag vill plugga musik! : - en intervjustudie om folkhögskolelärares uppfattningar om den musikhögskoleförberedande instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Bajo Kohring; [2017]
  Nyckelord :education; folk high school; instrumental; interview; musical teaching; pedagogy; pragmatic perspective; folkhögskola; instrumentalundervisning; intervjuer; musikaliskt lärande; pedagogik; pragmatiskt perspektiv;

  Sammanfattning : I föreliggande studie presenteras vad instrumentallärare på folkhögskolor anser vara viktigt att arbeta med i sin undervisning med tanke på elevers kommande antagningsprov till musikhögskolor. För att belysa studiens forskningsområde läggs tidigare forskning fram samt annan relevant litteratur kring sociala och musikaliska aspekter på folkhögskolan och i instrumentalundervisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet studie val.

Din email-adress: