Sökning: "substansbrukssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet substansbrukssyndrom.

 1. 1. Den inre konflikten : Sjuksköterskors förhållningssätt till och upplevelser av att vårda individer med substansbrukssyndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Malin Boström; Jenny Runge; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Experiences; Nurse; Stigmatization; Substance abuse disorder;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that individuals with substance use disorder experience stigmatization in society, close relationships and even negative attitudes in health care. These individuals increase in number and are a patient group that general nurses can meet in their daily work. LÄS MER

 2. 2. Är jag mitt missbruk? : patienters upplevelse av mötet med sjukvårdspersonal inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Nina Green; Martina Larsson; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; möte; patienter; sjukvårdspersonal; somatisk vård; substansbrukssyndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med substansbrukssyndrom lever ett utsatt och farofyllt liv, där de löper stor risk att drabbas av allvarliga sjukdomar som kan förvärras vid utebliven behandling. 2017 rapporterades det klagomål om ökade brister i bemötandet hos sjukvårdspersonal, främst inom somatiken. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans attityder mot vuxna patienter med substansbrukssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Frida Granlund; Amanda Norin; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterska; Substansbrukssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansbrukssyndrom är vanligt förekommande i Sverige. Bakomliggande orsaker kan vara psykiska sjukdomar samt andra omständigheter som ökar risken att insjukna. Många patienter med substansbrukssyndrom upplever att de i kontakt med vården får ett dåligt bemötande. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag: Ansvar : En kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänst och psykiatri i arbetet med personer med samsjuklighet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Rebecca Ellis; Sanya Larsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; substansbrukssyndrom; samsjuklighet; psykiatri; socialtjänst;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och analysera beskrivningar av yrkesverksamma inom socialtjänst och psykiatri, deras syn på samverkan, samverkansuppdrag och det praktiska genomförandet av detta uppdrag. Vidare är avsikten att undersöka vilka faktorer som de yrkesverksamma uttrycker påverkar samverkan både positivt och negativt. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötande hos personer med substansbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Philipson; Sigrid Widfeldt; [2017]
  Nyckelord :Health care professional - patient relations; Attitudes; Substance use disorder; Nursing; Person centered care; Stigmatization; Education; Bemötande; Substansbrukssyndrom; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Stigmatisering; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som brukar droger är en särskilt utsatt patientgrupp inom hälso- och sjukvården, bland annat på grund av stigmatisering och dåligt bemötande. Ett dåligt bemötande kan ge negativa konsekvenser för patientens behandling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet substansbrukssyndrom.

Din email-adress: