Sökning: "substansbrukssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet substansbrukssyndrom.

 1. 1. Faktorer som påverkar upplevelsen av bemötande hos personer med substansbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Philipson; Sigrid Widfeldt; [2017]
  Nyckelord :Health care professional - patient relations; Attitudes; Substance use disorder; Nursing; Person centered care; Stigmatization; Education; Bemötande; Substansbrukssyndrom; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Stigmatisering; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som brukar droger är en särskilt utsatt patientgrupp inom hälso- och sjukvården, bland annat på grund av stigmatisering och dåligt bemötande. Ett dåligt bemötande kan ge negativa konsekvenser för patientens behandling. LÄS MER

 2. 2. Patienter med substansbrukssyndroms upplevelser av bemötande från vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Ranudd; Jeff Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Patientupplevelser; substansbrukssyndrom; omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med detta examensarbete var att utforska hur patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötande och attityder från vårdpersonal. Bakgrund: Patienter med substansbrukssyndrom upplever ofta stigmatisering i samhället. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av delaktighet i beroendevården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Lanbro; Kristian Röjerman; [2017]
  Nyckelord :Anhörig; Upplevelse; Delaktighet; Substansbrukssyndrom; Vård; Medberoende;

  Sammanfattning : Background: Development of mental or physical disability is a risk factor for close relatives living with a substance addict. How relatives experience participation in the care of people with substance dependence is largely described in biographies. Aim: To describe relatives experience of involvement in addiction care. LÄS MER

 4. 4. ”De är lite knepiga att jobba med” : Sjukvårdpersonals attityder till personer med substansbrukssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Jimmi Andersson; Ellen Petersson; [2017]
  Nyckelord :Sjukvården; sjukvårdspersonal; substansbrukssyndromattityder; bemötande; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa sjukvårdspersonals erfarenheter av personer med substansbrukssyndrom, och vidare sjukvårdspersonals bemötande av och attityder till personer med substansbrukssyndrom. Alkohol- och drogrelaterade sjukdomar är vanliga inom sjukvården och tidigare forskning visar både på att personer med substansbrukssyndrom känner sig dåligt bemötta av vården och att sjukvårdspersonal spelar en stor roll när det kommer till personer med substansbrukssyndroms vilja att förändras. LÄS MER

 5. 5. På vems villkor? : En studie om delaktighet hos klienter med samsjuklighet i behandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Emma Olsson; Kujtesa Jusufi; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; samsjuklighet; behandling; inflytande; substansbrukssyndrom; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är att belysa och analysera professionellas återberättade erfarenheter av arbete med delaktighet i behandling hos vuxna personer med samsjuklighet. Studien utfördes med en kvalitativ ansats, där åtta professionella från sex olika verksamheter intervjuades. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet substansbrukssyndrom.

Din email-adress: