Sökning: "substanspremie"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet substanspremie.

 1. 1. En studie om företagsspecifika faktorer som påverkar differensen mellan marknadsvärde och substansvärde i svenska investmentbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Berulf; Linus Åhman; [2017-06-01]
  Nyckelord :Investmentbolag; Substansrabatt; Substanspremie; Pilotstudie; Regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investmentbolags substansrabatt har länge varit ett omdiskuteratproblem, många studier har gjorts för att belysa vad som påverkar denna rabatt. Med många nyainvesterare som söker sig till kapitalmarknaden för att få avkastning på sitt kapital är det vanligtatt använda investmentbolag som en hörnsten i sin portfölj. LÄS MER

 2. 2. Examining the Deviation to Net Asset Value for Swedish Listed Property Companies

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tomas Shaw; Matilda Wåhlin; [2016]
  Nyckelord :Deviation to NAV; Panel data; Real Estate; Substansrabatt; Substanspremie; Panel data;

  Sammanfattning : Net asset value (NAV) is commonly used to represent the value of a property company. Forlisted property companies a secondary valuation occurs simultaneously as the company’sstocks are traded on the stock market. LÄS MER

 3. 3. Discount and Premium to NAV in Swedish Listed Property Companies

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joacim Gustafsson; Zhuquan Peng; [2016]
  Nyckelord :Discount; NAV; Swedish-listed property company; Company specific factors; Cross-section regression; Noterade fastighetsbolag; Tvärssnittsregression; Företagsspecifika faktorer;

  Sammanfattning : Listed property companies trading at a discount or premium to their Net Asset Value (NAV) is a widely recognized phenomenon. Previous research within this field has primarily applied OLS-regressions and is mainly focused on U.K. and U. LÄS MER

 4. 4. Substansrabatten i investmentbolag - Orsaker och utveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Elander; Marcus Karlsson; [2013-12-12]
  Nyckelord :Investmentbolag; substansrabatt; substanspremie; substansvärde; maktbolag;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna undersökning är att visa vilkafaktorer som påverkar substansrabattens existenssamt hur rabatten hos de svenska investmentbolagenhar utvecklats under den senaste tioårsperioden2003-2013.Metod En kvalitativ studie har genomförts medutgångspunkt från investmentbolagensårsredovisningar och den hämtade litteraturen. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan substansvärde och aktiekurs : En studie av 9 fastighetsbolag och 4 investmentbolag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Simon Nylander; [2012]
  Nyckelord :Substansvärde; substansrabatt; substanspremie; börsaktie; fastighetsbolag; investmentbolag; korrelation;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras utvecklingen av substansvärden hos 9 noterade fastighetsbolag och 4 investmentbolag från det första kvartalet 2007 till det första kvartalet 2012. Utvecklingen av substansvärden jämförs med aktiekurs hos respektive bolag och det undersöks om det finns någon korrelation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet substanspremie.

Din email-adress: