Sökning: "substantial"

Visar resultat 1 - 5 av 1572 uppsatser innehållade ordet substantial.

 1. 1. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 2. 2. Does Free, Prior and Informed Consent ensure self-determination? : A relational approach to mining activities and indigenous communities in northwestern Argentina

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jasmin Höglund Hellgren; [2018]
  Nyckelord :Free; Prior and Informed Consent FPIC ; freedom; self-determination; indigenous rights; resource extraction; lithium mining; Argentina;

  Sammanfattning : Over the last decades the struggle for indigenous rights has accomplished great achievements within international law. In relation to development projects and resource extraction on indigenous lands, the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) has gained increased recognition and is today expressed as an important instrument to realize indigenous peoples’ right to self-determination. LÄS MER

 3. 3. Studies on Radiation-induced Defects in InP/InAsP Nanowire-based Quantum Disc-in wire Photodetectors

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ebrahim Mansouri; [2018]
  Nyckelord :InP InAsP; QDiscs-in-wire; photodetectors; proton irradiation; Photocurrent; I-V characteristics;

  Sammanfattning : Photodetectors are used in many applications such as digital and thermal cameras or in solar panels. They can also be designed to detect the omnipresent high-energy radiation/particles, and for radiation imaging in biomedical applications. LÄS MER

 4. 4. Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Carolina Balboa Alvarez; [2018]
  Nyckelord :estrangement; personification; Francisco Tario; the neo-fantastic; the uncanny; expanded reality.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : RESUMEN Una de las características esenciales de la literatura fantástica es la lucha contra las formas habituales de representación. Un claro ejemplo de ello es la obra cuentística del mexicano Francisco Tario. LÄS MER

 5. 5. "Mer vackert till akuten" : Personalens upplevelse av den visuella miljön på akutmottagningen - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kate Cassidy; Sofie Wilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence based design; hospital environment; visual environment; aesthetics; colour; art; nature; lighting; emergency department; staff perspective; supportive design; Ulrich.; Evidensbaserad design; vårdmiljö; miljö; visuell miljö; estetik; konst; färg; natur; ljus; akutmottagning; personal perspektiv; stödjande design; Ulrich.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad Design (EBD) är en process som har utvecklats för att säkerställa att beslut om planering och utformning av vårdmiljön bygger på trovärdig forskning med målet att skapa bästa möjliga resultat för personal, patienter och närstående. Vårdmiljöforskning visar att en välplanerad och genomtänkt fysisk vårdmiljö spelar en viktig roll för patientsäkerhet, patientnöjdhet och arbetstillfredsställelse hos personalen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet substantial.

Din email-adress: