Sökning: "summer pastures"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden summer pastures.

 1. 1. The impact of gastrointestinal parasites on weight gain, activity patterns and behaviours in cattle on pasture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :gastrointestinal parasites; cattle; activity patterns; behaviors; weight gain;

  Sammanfattning : Infections caused by gastrointestinal parasites are one of the most problematic health concerns for cattle all around the world. These parasites may cause a wide range of health problems ranging from subclinical disease to actual death. Animals infected with parasites usually respond to sickness with predictable pattern of behavioural changes. LÄS MER

 2. 2. Gotland ponies on extensive pastures – a welfare assessment

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Börjesson; [2015]
  Nyckelord :welfare quality; djurvälfärd; häst; ferala hästar; extensivt bete; beteende; fysiologi; bcs; horse; pasture;

  Sammanfattning : Swedish farmers have the possibility to be subsidized by EU rural development programme for grazing animals on pastures to promote the biodiversity of flora and fauna. The environmental remedy sometimes does not allow supplementary feed and at the same time the Swedish Animal Welfare Act and the Swedish Agricultural Board’s regulations for animal welfare and protection states that animals, in this case horses, shall be fed with food of good quality and adapted for the species. LÄS MER

 3. 3. Welfare assessments performed on Gotland ponies used as restorers of landscape biodiversity in the project “The Gotland pony as a conservationist – a way to promote biodiversity and conserve an endangered breed”

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabella Heiwe; [2015]
  Nyckelord :welfare quality; gotlandsruss; ferala hästar; extensivt bete; hästar som naturvårdare; hullbedömning; BCS; beteende; fysiologi; biologisk mångfald; häst; horse; gotland ponies; landscape biodiversity; conservationist; endangered breed;

  Sammanfattning : In Sweden the use of forests and outfields as pastures for livestock has decreased during the 20th century due to modern forestry, a diminished human population in the countryside, government grants for better pastures and a more widespread use of artificial fertilizers. This has resulted in a radical change when it comes to biological diversity. LÄS MER

 4. 4. Betesgångens inverkan på mjölkkors hälsa och produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jacklin Kjellgren; [2014]
  Nyckelord :betesgång; mjölkko; påverkan; hälsa; produktion; grazing; dairy cow; influence; health; production;

  Sammanfattning : Att uppfylla Sveriges lag om betesgång under sommarhalvåret är inte helt lätt för alla mjölkbönder. Särskilt i de större besättningarna krävs noggrann planering inför betessäsongen, exempelvis gällande drivgångar, kotrafik och tillhandahållande av betesareal. LÄS MER

 5. 5. Renbruksplan – från tanke till verklighet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Hanna Vestman; [2014]
  Nyckelord :Renbruksplan; RBP; Rennäring; skogsbruk; markanvändning; adaptiv kapacitet;

  Sammanfattning : Renbruksplan (RBP) är ett kommunikations- och planeringsverktyg skapat för Sveriges samebyar. År 1999 genomfördes en förstudie och idag, 15 år senare, har 50 av Sveriges 51 samebyar påbörjat arbetet med renbruksplaner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet summer pastures.

Din email-adress: