Sökning: "superhighways"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet superhighways.

  1. 1. Utmaningar för regional cykelplanering i Stockholm : En jämförande studie av regional cykelplanering genom mellankommunal samverkan i Köpenhamn och Stockholm

    Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

    Författare :Robert Gremalm; Emma Lindau; [2017]
    Nyckelord :Cykel; cykelplanering; cykelsamordnare; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; mellankommunal; samverkan; regional; Stockholm; Köpenhamn; cycle; superhighways; supercykelstier; cykelstråk; cykelvägnät; cykelväg; cykelnät; cykelbokslut;

    Sammanfattning : För att möta de växande storstadsregionernas framtida krav gällande trängsel och hållbarhet i transportsektorn måste cykeln prioriteras regionalt. En undersökning av Stockholms- och Köpenhamnsregionen görs med syftet att lyfta fungerande tillvägagångssätt för planering av regionala cykelvägnät genom samverkan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet superhighways.

Din email-adress: