Sökning: "supplier relationship management"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden supplier relationship management.

 1. 1. Customer Defection and Value in Business-to-Business Relationships

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emmy Jylhä; [2018]
  Nyckelord :Customer defection; customer value; value co-creation; relationship quality; customer retention; retention management; trust; satisfaction; commitment;

  Sammanfattning : In order for firms to be able to compete on the market, it is of importance for them to create value for their customers. Value is not only the outcome from providing the customer with a product of high quality, since value co-creation can occur when firms interact with their customers and create strong relationships with them. LÄS MER

 2. 2. Underhållsstrategier för bostadsfastigheter : fem modeller för inre underhåll

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Safir Ismail; [2018]
  Nyckelord :Property maintenance; housing maintenance; apartment maintenance; Fastighetsunderhåll; Inre underhåll; Lägenhetsunderhåll;

  Sammanfattning : Planerat fastighetsunderhåll bör ske på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Om detta inte görs medför det allt som oftast att underhållsarbetet sker ostrukturerat med missnöjda hyresgäster som resultat. LÄS MER

 3. 3. Optimal Supplier Relationship Management: A multiple case study of Swedish MNE within the engineered products industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Victor Bernhardsson; Oscar Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Strategiskt arbete mot hållbar leverantörshantering : Hur drivkrafter till förändring och arbete med leverantörsbasen genererar hållbar leverantörshantering av konfliktmineraler

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Johnson; Hanna Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Supply Chain Management; Change Management; Stakeholders; Supplier Management; Supplier Relationship Management; Conflict Minerals; Hållbarhet; försörjningskedja; förändringsarbete; intressenter; leverantörshantering; leverantörsrelationer; konfliktmineraler;

  Sammanfattning : Bakgrund: I maj 2017 beslutades det att EU-reglering 2017/821 om konfliktmineraler kommer träda i kraft den 1a januari 2021. Regleringen kräver att företag inom EU kan försäkra sig om att tenn, volfram, tantal och guld (3TG) endast importeras från ansvarsfulla och konfliktfria källor. LÄS MER

 5. 5. Supplier Relationship Management in China and Taiwan : A case study with Bufab to identify the main criteria for a healthy supplier buyer relationship

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Raphael Goerisch; Küpper Hendrik; [2018]
  Nyckelord :Supplier Relationship Management; China; Taiwan; Culture; Supply Chain; Trust; Power; Communication;

  Sammanfattning : Background: Supply chain relations go far beyond simple transactions of money and goods. Today, with a low depth of added value in most companies, and low prices in China and Taiwan, sourcing in these countries is very common. Managing the relationship with these suppliers to increase the performance of the whole supply chain is crucial. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet supplier relationship management.

Din email-adress: