Sökning: "susanne af sandeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden susanne af sandeberg.

  1. 1. Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

    Författare :Susanne af Sandeberg; [2010]
    Nyckelord :Dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; engelskundervisning; antagningsregler; högskola;

    Sammanfattning : Studien belyser och diskuterar hur undervisning i engelska inom grundskola och gymnasium samt antagningsregler till högskola kan påverka möjligheten att utbilda sig i tekniska ämnen för personer med dyslexi. Studien belyser att det finns en hel del som tyder på att undervisningen i engelska i grundskola och gymnasium ofta inte är anpassad till de elever som har fonologiska svårigheter, och att detta kan få avgörande betydelse för deras framtid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet susanne af sandeberg.

Din email-adress: