Sökning: "svensk dramatik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden svensk dramatik.

 1. 1. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Betongfeeling. En studie av Nationalteaterns dramatik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anna Karlsson; [2016-06-30]
  Nyckelord :Nationalteatern; svensk teater; litteratursociologi; arbetarlitteratur; Swedish drama; working-class literature; sociology of literature;

  Sammanfattning : This thesis examines how five selected dramas by Nationalteatern relates to Swedish working-class literature, but the text also serves the purpose of emphasizing the fact that Nationalteatern should be more recognized in the comparative literature sphere. Building on sociology of literature, the analysis shows that motifs such as strike, class and injustice appear in the dramas of Nationalteatern Krogen (1970), Nick Carter – dubbelagent (1970), Sune – får jag knäppa din blazer? (1971), Barn i Betong (1971) and Speedy Gonzalez I (1973). LÄS MER

 3. 3. Olik vård som blir lika : Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell tillhörighet inom intensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Stephanie Listerfelt; Christina Sundstedt; [2016]
  Nyckelord :kulturell tillhörighet; transkulturell vård; språkförbistring; kulturell kompetens; närstående; intensivvård; fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt land vars mångfald förutspås utökas ännu mer i framtiden. Människor med annan kulturell tillhörighet än den nordiska kommer också att drabbas av kritisk sjukdom och då vara i behov av intensivvård. Idag finns ingen svensk forskning i ämnet transkulturell vård inom intensivvård. LÄS MER

 4. 4. Andra sidan är ni klara? : En jämförelse av svensk och amerikansk ishockeyjournalistik

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joel Åhlén-Nyström; Christoffer Bodin; [2013]
  Nyckelord :ishockey; journalistik; Elitserien; NHL; ishockeyjournalistik; sensationsjournalistik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns skillnader mellan svensk och amerikansk ishockeyjournalistik. Mer specifikt undersöktes gestaltningen av ishockey samt det mediala utrymme ishockeyn fick i Sportbladet, SportExpressen, The Boston Globe och The Washington Post. LÄS MER

 5. 5. SVT-folk och MMA-panik - Reproduktionen av "kampsportsproblemet"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Britta Astrid Ulrika Kjörling; [2011]
  Nyckelord :MMA; Mixed Martial Arts; moralpanik; debatt; kritisk diskursanalys; kampsporter; massmedia; General Works; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Utifrån en mediedebatt om Mixed Martial Arts (MMA)ii år 2009-2010, har syftet varit att undersöka hur MMA representerats i svensk media, vilka vetenskapliga antaganden som haft företräde i texterna samt hur de har bidragit till betraktelsesätt av MMA i det svenska samhället. Resultatet visar att MMA-debatten är knuten till de teoretiska utgångspunkterna i processen för moralpanik (Cohen 2002). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet svensk dramatik.

Din email-adress: