Sökning: "svenska språket i förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden svenska språket i förändring.

 1. 1. Räkna med svenska som andraspråk – ett andraspråksperspektiv på nationella prov i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Carolina Lidman; [2018-02-06]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; matematik; validitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I föreliggande rapport undersöks nationella provet i matematik åk 9 ur ett andraspråksperspektiv. Frågan som ställs är hur provet och dess validitet påverkas av situationen som uppstår när andraspråkselever på IM Språkintroduktion gör provet, och denna besvaras genom analys av insamlade elevlösningar samt genom intervjuer med lärare och elever på IM Språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Snakke mellan språkene. En undersökning av interskandinavisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Julia Romell; [2018-01-29]
  Nyckelord :interskandinavisk kommunikation; samtalsanalys; ackommodation;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras min samtalsanalytiska undersökning avinterskandinavisk, framför allt trespråkig, kommunikation. De tre skandinaviskaspråken, svenska, norska och danska, är mycket lika varandra, men på grund av blandannat skillnader i uttal, är det inte självklart att man förstår varandra mellan språken. LÄS MER

 3. 3. Matematiksvårigheter för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ralevska; [2018]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; andraspråkselever; tvåspråkiga elever; Mångkulturellt klassrum; Mathematics; mathematical difficulties; bilingual students;

  Sammanfattning : Detta arbete ska undersöka om det går att hitta matematiksvårigheter hos elever som har svenska som andraspråk. Efter en sökningsprocess har skribenten kommit fram till att det finns en del matematiksvårigheter som är kopplade till språket. LÄS MER

 4. 4. Han, Hon, Hen : Hur kan attityderna till och användningen av hen förstås i det svenska språket och samhället?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lisa Enberg; [2018]
  Nyckelord :Ze; gender neutral pronoun; language use; linguistic change; gender categories; Hen; könsneutralt pronomen; språkanvändning; språklig förändring; könskategorier;

  Sammanfattning : Two categories of sex are considered to not be enough and the use of a masculine pronoun in cases where gender is unknown is said to increase the gaps instead of bringing them together when it comes to gender equality. In 2015, the new word ze (in swedish: hen) was added to the Swedish Academic Glossary and since then the opinions regarding the linguistic change have gone apart. LÄS MER

 5. 5. "Nu blev det roligt!" : En diskursanalytisk studie om lärares uppfattning kring meningsfull engelskundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Olsson; Emelie Östergren; [2018]
  Nyckelord :Diskurspsykologi; Engelska; Meningsfull undervisning; Vardagsnära;

  Sammanfattning : Språkkunskaper i det engelska språket är idag en viktig del i att kunna navigera sig i en globaliserad värld. I takt med att samhället förändras sker det en förändring inom den svenska skolan. För att nå upp till denna förändring behöver engelskundervisningen vara meningsfull för eleverna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet svenska språket i förändring.

Din email-adress: