Sökning: "svenska utbildningssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden svenska utbildningssystemet.

 1. 1. Lika barn leka bäst? : en kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas skildring av nyanlända elever inom den svenska skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Lagerfelt; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; invandringspolitik; nyanlända elever; Sverigedemokraterna; språkets makt; etnisk maktordning; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska huruvida Sverigedemokraterna redogör för invandringens påverkan i skolan. För att nå målet med studien undersöks skildringen av nyanlända elever utifrån utvalda artiklar från partiets tidskrift SD-Kuriren. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av skolsystemen i Finland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Jennbert; Filipe Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Lärarutbildningen i Sverige; Lärarutbildning i Finland; Ramfaktorteori; Utbildningssystemet i Finland; Utbildningsystemet i Sverige; Utbildningsreformer; PISA; Läroplaner; Läroplansteori;

  Sammanfattning : Följande arbete presenterar en hermeneutisk studie mellan det svenska och det finska skolsystemet. Till studiens hjälp har vi använt oss av ramfaktorteorin av Urban Dahllöf. Vi har fokuserat på vilka yttre faktorer som påverkar lärarrollen i de båda länderna samt vad som gör att Finland rapporterar högre elevresultat än Sverige. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledning för ensamkommande ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Berndtsson; Julia Pajunen; [2016]
  Nyckelord :Arbetssätt; ensamkommande ungdomar; samarbete; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Ensamkommande ungdomar som grupp har överlag sämre betygssnitt och svagare arbetsmarknadsanknytning jämfört med inrikesfödda. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledarens arbete med ensamkommande ungdomars förutsättningar för framtida studie- och yrkesval. LÄS MER

 4. 4. Den röda väskan blev kvar - En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av arbetet med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Venera Demaj; Magdalena Paulsson; [2016]
  Nyckelord :etablering; nyanlända; språkintroduktion; studie- och yrkesvägledare; utbildningssystemet;

  Sammanfattning : Nyanlända har svårare än svenskfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. De är en utsatt grupp, som behöver stöd och vägledning för att förstå det svenska utbildningssystemet. Detta leder till att studie- och yrkesvägledare står inför en utmaning i att guida dessa individer mot önskade studie- och yrkesval. LÄS MER

 5. 5. ”Med utbildning kan man bli det man vill” : En studie om ensamkommande flickors möte med det svenska utbildningssystemet och arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Larsson; Märtha Öhlund; [2016]
  Nyckelord :ensamkommande flickor; studie- och yrkesvägledning; språkintroduktion; migration; etnicitet; karriärutveckling;

  Sammanfattning : I denna studie vill vi undersöka ensamkommande flickors erfarenheter av studie- och yrkesvägledning samt hur de resonerar kring framtiden, där vi vill fokusera på deras upplevda möjligheter och framtidsdrömmar. Till vår hjälp med detta har vi våra tre frågeställningar; Hur beskriver de ensamkommande flickorna sina erfarenheter av vägledning?, Hur ser de ensamkommande flickornas framtidsdrömmar ut, och har de förändrats sedan de kom till Sverige?, samt Hur ser de ensamkommande flickorna på sina möjligheter till arbete? Vi valde att göra en kvalitativ studie där vi genomför intervjuer med fem ensamkommande flickor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet svenska utbildningssystemet.

Din email-adress: