Sökning: "svenska utbildningssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden svenska utbildningssystemet.

 1. 1. Ut och Lek! : ett idéförslag för Brännans förskolegård vid Norrlandskusten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frida Viksten; [2018]
  Nyckelord :förskolegård; förskola; lek; barns utomhusmiljö; gestaltningsförslag;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att skapa ett idéförslag som visar hur en förskolegård längs Norrlandskusten kan gestaltas för att stimulera barns allsidiga utveckling och välbefinnande. Gestaltningen utgår från Brännans förskolegård i Skellefteå och ska vara ett inspirerande exempel på hur utomhusverksamheten kan förhålla sig till de klimatförutsättningar som råder i kommunen. LÄS MER

 2. 2. Lika barn leka bäst? : en kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas skildring av nyanlända elever inom den svenska skolan

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Lagerfelt; [2017]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; invandringspolitik; nyanlända elever; Sverigedemokraterna; språkets makt; etnisk maktordning; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska huruvida Sverigedemokraterna redogör för invandringens påverkan i skolan. För att nå målet med studien undersöks skildringen av nyanlända elever utifrån utvalda artiklar från partiets tidskrift SD-Kuriren. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av skolsystemen i Finland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Jennbert; Filipe Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Lärarutbildningen i Sverige; Lärarutbildning i Finland; Ramfaktorteori; Utbildningssystemet i Finland; Utbildningsystemet i Sverige; Utbildningsreformer; PISA; Läroplaner; Läroplansteori;

  Sammanfattning : Följande arbete presenterar en hermeneutisk studie mellan det svenska och det finska skolsystemet. Till studiens hjälp har vi använt oss av ramfaktorteorin av Urban Dahllöf. Vi har fokuserat på vilka yttre faktorer som påverkar lärarrollen i de båda länderna samt vad som gör att Finland rapporterar högre elevresultat än Sverige. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning för ensamkommande ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Berndtsson; Julia Pajunen; [2016]
  Nyckelord :Arbetssätt; ensamkommande ungdomar; samarbete; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Ensamkommande ungdomar som grupp har överlag sämre betygssnitt och svagare arbetsmarknadsanknytning jämfört med inrikesfödda. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledarens arbete med ensamkommande ungdomars förutsättningar för framtida studie- och yrkesval. LÄS MER

 5. 5. Den röda väskan blev kvar - En studie om studie- och yrkesvägledares upplevelser av arbetet med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Venera Demaj; Magdalena Paulsson; [2016]
  Nyckelord :etablering; nyanlända; språkintroduktion; studie- och yrkesvägledare; utbildningssystemet;

  Sammanfattning : Nyanlända har svårare än svenskfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. De är en utsatt grupp, som behöver stöd och vägledning för att förstå det svenska utbildningssystemet. Detta leder till att studie- och yrkesvägledare står inför en utmaning i att guida dessa individer mot önskade studie- och yrkesval. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet svenska utbildningssystemet.

Din email-adress: