Sökning: "sverige c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden sverige c-uppsats.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering inom två branscher : En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Basic; Albin Nordin; [2018]
  Nyckelord :sustainability; sustainability reporting; sustainability report; industry; Scandinavia; durable goods; industrial services; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport; bransch; Skandinavien; sällanköpsvaror; industritjänster;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsrapportering inom två branscher - En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Emma Basic & Albin Nordin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 - januari   Syfte: Tidigare forskning har visat att bransch är en påverkande faktor till skillnader i hållbarhetsrapporter mellan företag. Forskning har gjorts på olika branscher från ett antal olika länder. LÄS MER

 2. 2. En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Larsson; Emil Molin; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; legitimitetsteorin; signalteorin; GRI; CSR; TBL;

  Sammanfattning : Titel: En kvantitativ studie som undersöker om det finns något samband mellan hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning i svenska kommuner.   Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi   Författare: Tobias Larsson och Emil Molin   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2018 – Mars   Syfte: Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan kommuners hållbarhetsarbete och dess hållbarhetsredovisning och om det skett någon förändring av hållbarhetsredovisningen över tid. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering- En deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektorn : En studie på börsnoterade bolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Johansson; Josefin Werkmäster; [2018]
  Nyckelord :CSR; GRI; sustainability reporting; indicators; sectors; time; CSR; GRI; hållbarhetsrapportering; indikatorer; sektorer; tid;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Hållbarhetsrapportering- en deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektornNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Amanda Johansson och Josefin WerkmästerHandledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - januari Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer undersöka skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen mellan företag inom industrisektorn och finanssektorn i Sverige samt att undersöka om det har skett någon förändring över tid. Metod: I föreliggande studie antas en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
  Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER

 5. 5. Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde : En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Hallin Johansson; Sebastian Warren; [2017]
  Nyckelord :Key words: IFRS 13; compliance; disclosure; financial reports; fair value; investment property; IFRS 13; efterlevnad; upplysningskrav; finansiella rapporter; verkligt värde; förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde - En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien    Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Fredrik Hallin Johansson & Sebastian Warren   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2017 – juni   Syfte: Företag som brister i den finansiella rapporteringen lever inte upp till IFRS krav på transparens, kompabilitet och en enhetlig redovisning i Europa. Relevant information riskerar därmed att undanhållas från investerare, analytiker och övriga intressenter på kapitalmarknaden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sverige c-uppsats.

Din email-adress: