Sökning: "sverige c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden sverige c-uppsats.

 1. 1. Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Helén Petersson; Tove Sjögren; [2017]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; CSR-activities; board composition; Folksams Index för ansvarsfullt företagande; CSR; corporate social responsibility; CSR-aktiviteter; styrelsesammansättning; Folksams Index för ansvarsfullt företagande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Helén Petersson och Tove Sjögren Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 - juni   Syfte: Under de senaste åren har hållbarhet och företagens sociala ansvar fått allt större uppmärksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter, vi fokuserar på variablerna antalet styrelseledamöter, oberoende styrelseledamöter, kvinnliga styrelseledamöter, VD:n i styrelsen, utländska styrelseledamöter samt förändring över tid. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde : En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrik Hallin Johansson; Sebastian Warren; [2017]
  Nyckelord :Key words: IFRS 13; compliance; disclosure; financial reports; fair value; investment property; IFRS 13; efterlevnad; upplysningskrav; finansiella rapporter; verkligt värde; förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Efterlevnaden av upplysningskraven i IFRS 13 vid värdering till verkligt värde - En studie om efterlevnaden av IFRS 13 bland börsnoterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien    Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Fredrik Hallin Johansson & Sebastian Warren   Handledare: Fredrik Hartwig   Datum: 2017 – juni   Syfte: Företag som brister i den finansiella rapporteringen lever inte upp till IFRS krav på transparens, kompabilitet och en enhetlig redovisning i Europa. Relevant information riskerar därmed att undanhållas från investerare, analytiker och övriga intressenter på kapitalmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av farmaceutiska tjänster – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Emma Berg; [2016]
  Nyckelord :Farmaceutiska tjänster; apotek; utvärderingsmetoder; läkemedelsanvändning; hälsovinster;

  Sammanfattning : En farmaceuts roll på ett öppenvårdsapotek är att erbjuda trygga och effektivaprodukter samt kunna ge råd om dessa. Genom sin kompetens inom läkemedel är öppenvårdsapotek är en viktig del i sjukvårdssektorn. Apoteken i Sverige är till stordel privatägda och de olika kedjorna konkurrera med varandra. LÄS MER

 4. 4. Barns rätt att hävda sina rättigheter i Sverige - En argumentationsanalys om barnkonventionens klagomålsmekanism

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Clara Mannheimer; [2015]
  Nyckelord :Keywords: Sweden; CRC; optional protocols; children; rights owners. Nyckelord: Sverige; Barnkonventionen; tilläggsprotokoll; barn; rättighetsinnehavare.;

  Sammanfattning : Abstrakt: Barnkonventionen var länge den enda av FN:s kärnkonventioner som inte hade någon klagomålsmekanism, men år 2014 trädde en sådan mekanism i kraft. Denna C-uppsats ämnar belysa diskursen kring barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll, om en individuell klagorätt för barn. LÄS MER

 5. 5. I allmänhetens ljus : Svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Hagman; Elina Wikström; [2015]
  Nyckelord :Krig; Syrien; nyhetsvärde; dagordning; medier;

  Sammanfattning : Titel: I allmänhetens ljus - svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig Författare: Elina Wikström och Rebecca HagmanKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsatsDenna studie syftade till att undersöka hur den svenska dagspressens rapportering om kriget i Syrien har sett ut under perioden 2014-03-01 - 2015-03-01. Studien ämnade till att med stöd från teorier om nyhetsvärdering och dagordningsteorin, ge svar på vilka aspekter av ett avlägset, utdraget krig som får högst nyhetsvärde i rapporteringen och på vilket sätt kriget framställs genom det. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sverige c-uppsats.

Din email-adress: