Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. Beslut under ett turbulent år - En studie om beslutsfattande av tjänstemännen inom Verksamhetsområde Integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; Marina Mekh; [2017-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  BakgrundSveriges förvaltningars möjlighet att fullfölja sin lagstadgade uppgift om flyktingmottagande sattes under stor press i samband med flyktingsituationen 2015/2016. För tjänstemännen innebar mottagandet en stor påfrestning eftersom resurserna inte var anpassade för det stora antalet flyktingar. LÄS MER

 2. 2. Produktion och miljötänk - då och nu : Introduktion och utveckling av miljöhänsyn i svenskt skogsbruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Karin Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :private forest owners; The National Board of Forestry; advisory service; education; conservation; environmental objectives; forestry policy history; privata skogsägare; Skogsstyrelsen; rådgivning; utbildning; miljöhänsyn; miljömål; skogspolitisk historia;

  Sammanfattning : Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 miljoner hektar landareal täcks av skog. Av 27,1 miljoner hektar skogsmark (inklusive skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. LÄS MER

 3. 3. Miljökrav : En studie om miljökrav vid upphandling av busstrafik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johannes Malmros; Mattias Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; busstrafik; offentlig upphandling; grön upphandling; miljökrav; drivmedelsskrav; green public procurement;

  Sammanfattning : Miljökrav vid upphandling av busstrafik är ett effektivt styrmedel för att nå Sveriges uppsatta klimatmål. Enligt tidigare forskning är andelen förnybart drivmedel för busstrafiken i Sverige olika beroende på vilken region. LÄS MER

 4. 4. Seven Seasons : Escape to the workspace of landscape

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Kristin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :architecture; thesis; wood; climate; location; workspace; work retreat; landscape; cabins; sauna; bath; mountains; lake; forest; remote; northern Sweden; Stora Lulevatten;

  Sammanfattning : This thesis project started out with an ambition to inspire more people to discover the mesmerizing landscape of the inner parts of northern Sweden by making it more accessible and attractive to persons usually not looking for outdoor adventures or the solitude and silence of wilderness.   By that initial aspiration I was led into an investigation of how constant connectedness affect us in everyday life, what performing “work” require and how the presence of nature and a challenging climate could be used as resources; offering more than nice views or weather to be sheltered from. LÄS MER

 5. 5. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Henning; Anna Lanevi; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; byggprocessen; hållbart byggande; kvalité; kunskapsöverföring; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Att bygga hållbart innehåller många dimensioner där människors behov av olika typer av byggnader ska tillgodoses med ett fokus på hushållning med olika resurser. Byggnaderna ska inte bara vara energieffektiva och miljövänliga under tiden de brukas, utan hänsyn måste tas till en byggnads hela livscykel från idé och planering till rivning och återställande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sveriges resurser.

Din email-adress: