Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. Marine Spatial Planning - From a municipal perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Roger Johansson; Frida Ramberg; [2018-09-14]
  Nyckelord :marine spatial planning; municipalities; knowledge; sustainable development; havsplanering; kommuner; kunskap; hållbar utveckling; MSP;

  Sammanfattning : Havsplanering ämnar att genom fysisk planering av marina områden bidra till en hållbar utveckling därolika intressen kan samsas om havens resurser. Denna masteruppsats inriktar sig på havsplanering frånett kommunalt perspektiv i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur havsplanering utförs påkommunal nivå. LÄS MER

 2. 2. Källkritik i en värld av ansiktsanimering och talmanipulation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lisa Andersson López; Siri Lallerstedt Blomqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ny mjukvaruutveckling inom video- och ljudteknik har under de senaste åren gjort det enklare än någonsin att manipulera video- och ljudmaterial. Sådan mjukvara skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för att sprida desinformation och manipulerad information till allmänheten. LÄS MER

 3. 3. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER

 4. 4. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 5. 5. Fake news : Kan korrekt information motverka lögner?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Eriksson; Anastasiya Afanaseva; [2018]
  Nyckelord :fake news; fact checking; anchoring; confirmation bias; priming; falska nyheter; faktagranskning; förankringseffekt; konfirmeringsbias; prajming;

  Sammanfattning : Sveriges regering och SÄPO har identifierat fake news som ett hot mot demokratin. I denna studie undersöker vi om fake news påverkar individer, trots att de vid samma tillfälle erhåller korrekt information inom ämnet. Detta gjordes genom en enkätundersökning på studenter vid Uppsala universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sveriges resurser.

Din email-adress: