Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. Bostadsförsörjning för nyanlända

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Izabelle Ahlfors; Ebba Ullbrand; [2018]
  Nyckelord :Bostadsförsörjning; nyanlända; integration; segregation; flyktingar; asylsökande; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the last 10 years approximately one million people have applied for asylum in Sweden and 163 000 only during the big stream of immigrants in 2015. This put a huge pressure on the Swedish management of immigrants and the housing for this group of people. LÄS MER

 2. 2. Fake news : Kan korrekt information motverka lögner?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Eriksson; Anastasiya Afanaseva; [2018]
  Nyckelord :fake news; fact checking; anchoring; confirmation bias; priming; falska nyheter; faktagranskning; förankringseffekt; konfirmeringsbias; prajming;

  Sammanfattning : Sveriges regering och SÄPO har identifierat fake news som ett hot mot demokratin. I denna studie undersöker vi om fake news påverkar individer, trots att de vid samma tillfälle erhåller korrekt information inom ämnet. Detta gjordes genom en enkätundersökning på studenter vid Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Bedömning och omhändertagande av sköra äldre patienter på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Angelica Novak; Lina Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Emergency department; Assessment; Caring; Elderly; Related person; Sjuksköterska; Äldre; Akutmottagning; Bedömning; Omhändertagande; Närstående;

  Sammanfattning : I dagsläget är ca två miljoner av Sveriges totala befolkning 65 år eller äldre och antalet förväntas öka. Denna patientkategori utgör ca 40 procent av de totala besöken på akutmottagning. LÄS MER

 4. 4. Den hållbara tjänsteresan, finns den? : En flerfallstudie i svenska regioner

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Petra Sandahl; Zandra Kullman; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable development; Business travel; Business trip; Work travel; Regions; Public Sector; Government; Hållbarhet; Hållbar utveckling; Tjänsteresor; Regioner; Offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det krävs en förändring av hur vi använder jordens resurser för att uppnå en hållbar utveckling, vilket inkluderar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Region Kronoberg ska ta fram ett hållbarhetsprogram för 2019-2022 där alla tre aspekter av hållbarhet beaktas. LÄS MER

 5. 5. Administrativ personals upplevelse av pulsmöte inom hälso- och sjukvård : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carolina Holm; Emma Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :pulsmöte; huddle; lean; arbetsmiljö; administrativ personal; visualisering; kommunikation;

  Sammanfattning : Flera av Sveriges sjukhus har implementerat arbetssätt baserat på lean, ett arbetssätt som från början utformades efter industrin för att effektivisera arbetet. Lean -organisationen kan också benämnas som resurssnåla organisationer då arbetssättet är baserat på att det endast används de resurser som är av värde för kunden och tar bort faktorer som inte är direkt nödvändiga för utförandet av arbetsuppgifterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sveriges resurser.

Din email-adress: