Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. Utmaningar i offentliga sektorns digitaliseringsarbete En empirisk studie av de utmaningar som kan försvåra en kommuns fortlöpande digitalisering

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mats Jadeskär; Robert Lyckvi; [2017-10-26]
  Nyckelord :Digitalisering; offentlig förvaltning; komplexitet; samförstånd; resurser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Sweden's municipalities and the county councils are facing a massive workload thatis connected to change; the vision is that Sweden will in 2025 fully utilize the digitaltechnology. The aim is to become the world leader in using and taking the advantageof digitalization that can be offer in e-health and administration. LÄS MER

 2. 2. Beslut under ett turbulent år - En studie om beslutsfattande av tjänstemännen inom Verksamhetsområde Integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; Marina Mekh; [2017-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  BakgrundSveriges förvaltningars möjlighet att fullfölja sin lagstadgade uppgift om flyktingmottagande sattes under stor press i samband med flyktingsituationen 2015/2016. För tjänstemännen innebar mottagandet en stor påfrestning eftersom resurserna inte var anpassade för det stora antalet flyktingar. LÄS MER

 3. 3. Produktion och miljötänk - då och nu : Introduktion och utveckling av miljöhänsyn i svenskt skogsbruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Karin Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :private forest owners; The National Board of Forestry; advisory service; education; conservation; environmental objectives; forestry policy history; privata skogsägare; Skogsstyrelsen; rådgivning; utbildning; miljöhänsyn; miljömål; skogspolitisk historia;

  Sammanfattning : Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 miljoner hektar landareal täcks av skog. Av 27,1 miljoner hektar skogsmark (inklusive skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. LÄS MER

 4. 4. Miljökrav : En studie om miljökrav vid upphandling av busstrafik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Johannes Malmros; Mattias Svensson; [2017]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; busstrafik; offentlig upphandling; grön upphandling; miljökrav; drivmedelsskrav; green public procurement;

  Sammanfattning : Miljökrav vid upphandling av busstrafik är ett effektivt styrmedel för att nå Sveriges uppsatta klimatmål. Enligt tidigare forskning är andelen förnybart drivmedel för busstrafiken i Sverige olika beroende på vilken region. LÄS MER

 5. 5. Reformerad ekonomistyrning med ny verksamhetsmodell i en av Sveriges äldsta institutioner : En fallstudie om översättning i Svenska kyrkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johannes Mårtensson; Gustav Sollerud; [2017]
  Nyckelord :Management Control Systems; Institution; New Public Management; Reform; Swedish church; Translation; Ekonomistyrning; Institution; New Public Management; Reform; Svenska kyrkan; Översättning;

  Sammanfattning : De flesta tidigare studier har valt att utvärdera New Public Management-reformer med fokus på resultatet från dessa. Denna studie tar istället sin utgångs­punkt i hur reformering går till när idéer översätts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sveriges resurser.

Din email-adress: