Sökning: "sveriges resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade orden sveriges resurser.

 1. 1. Beslut under ett turbulent år - En studie om beslutsfattande av tjänstemännen inom Verksamhetsområde Integration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; Marina Mekh; [2017-03-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  BakgrundSveriges förvaltningars möjlighet att fullfölja sin lagstadgade uppgift om flyktingmottagande sattes under stor press i samband med flyktingsituationen 2015/2016. För tjänstemännen innebar mottagandet en stor påfrestning eftersom resurserna inte var anpassade för det stora antalet flyktingar. LÄS MER

 2. 2. Produktion och miljötänk - då och nu : Introduktion och utveckling av miljöhänsyn i svenskt skogsbruk

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Karin Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :private forest owners; The National Board of Forestry; advisory service; education; conservation; environmental objectives; forestry policy history; privata skogsägare; Skogsstyrelsen; rådgivning; utbildning; miljöhänsyn; miljömål; skogspolitisk historia;

  Sammanfattning : Sveriges natur förknippas mer än något annat med skog. Två tredjedelar av landets drygt 40 miljoner hektar landareal täcks av skog. Av 27,1 miljoner hektar skogsmark (inklusive skyddad mark) är 23,3 miljoner hektar produktiv skogsmark. LÄS MER

 3. 3. ”När en blir två” : Anhörigas upplevelse i samband med att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ulrica Järviniemi; Frida Karlsson; [2017]
  Nyckelord :anhörig; demenssjukdom; flytta isär; särskilt boende; kommunen; intervju;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av Sveriges stora folksjukdomar och det är många med demenssjukdom som vårdas i hemmet av sina anhöriga. Sjukdomen bryter långsamt ner de kognitiva funktionerna hos den demenssjuke och ställer stora krav på den anhöriges resurser. LÄS MER

 4. 4. Lagstadgat krav på hållbarhetsrapportering : En kvalitativ studie om vad det nya lagkravet medfört för effekter och förändringar för företag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hannah Lindvall; Anna Öhman; [2017]
  Nyckelord :Lagkrav; Hållbarhetsredovisning; Effekter; Förändringar; Hållbarhetsarbete.;

  Sammanfattning : Ämnet hållbarhet diskuteras ständigt i media och medvetenheten för ett globalt samhällsansvar ökar alltmer hos både konsumenter och företag. Många svenska företag bedriver idag något slags arbete med hållbarhet samt redovisar om det på olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Att leva med kronisk smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Hildén; Karin Petersson; [2017]
  Nyckelord :kronisk smärta; ensamhet; strategier; upplevelse; oro;

  Sammanfattning : Tio procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta och 60 procent av dessa är sjukskrivna på grund av kronisk smärta (1177 Vårdguiden 2013). Patienter med kronisk smärta upplever ofta en okunskap i sin omgivning kring hur det är att leva med smärta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sveriges resurser.

Din email-adress: