Sökning: "sveriges socialdemokratiska vänsterparti"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sveriges socialdemokratiska vänsterparti.

  1. 1. Frihet i Tiden : Diskussion och användande av begreppet frihet i den socialdemokratiska idéskriften Tiden 1915-1920 och betydelsen av detta för partisplittringen 1917.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Vera Maria Olsson; [2016]
    Nyckelord :Swedish Social Democrats; freedom; ideology; Marxism; party division; Socialdemokraterna; frihet; ideologi; marxism; partisplittring; Tiden;

    Sammanfattning : In 1917, the Swedish socialist party SAP, Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, was split in two. A more radical, leftish fraction broke out and became SSV, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (today Vänsterpartiet). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sveriges socialdemokratiska vänsterparti.

Din email-adress: