Sökning: "synen"

Visar resultat 1 - 5 av 1849 uppsatser innehållade ordet synen.

 1. 1. Pedagogiskt ledarskap i förskolechefers vardag

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johan Forsstrand; [2018-03-16]
  Nyckelord :Förskolechef; pedagogiskt ledarskap; förskolemarknad;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med studien har varit att undersöka vilka arbetsuppgifter förskolechefer utför, hur de ser påsitt eget arbete och på sitt eget ledarskap. Jag har också undersökt om förskolechefer i privat regihar liknande arbetsuppgifter som förskolechefer i offentlig regi har eller om dessa skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. Ursäkta, är detta tjejernas omklädningsrum? - En kvantitativ studie om könsfördelning mellan kvinnliga och manliga idrottare i sportsidornas rapportering med fokus på den internationella kvinnodagen 2016 och 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Medin; [2018-02-13]
  Nyckelord :Könsfördelning; nyhetsvärdering; Sandra Harding; genuskontraktet; internationell kvinnodagen; sportrapportering;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT-17Handledare: Annika BergströmKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 35 sidorAntal ord: 15 092 ordSyfte: Denna uppsats handlar om att undersöka och studera könsfördelningen inom svensk dagspress i Sverige år 2016 och 2017. Studien är inriktad mot sport och idrottsutövare, därav kommer den endast studera sportsidorna och resterande inom tidningarna utelämnas. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra något som annars inte syns - människors upplevelse av sina ickemonogama relationer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Frida Hulthén; [2018-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att få djupare insikt i människors upplevelse av att leva i ickemonogama relationer. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju respondenter i åldern 25-50 år. Genom den tematiska analysen framkom tre huvudteman. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Mathilda Månsson; Erica Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; hälsa; lidande; livsvärldsteori; upplevelser och välbefinnande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en sjukdom som ökar och uppstår när hjärtats pumpförmåga är försämrad. En person med hjärtsvikt kan uppleva hälsa, välbefinnande eller lidande utifrån livsvärldsteorin. Det behövs mer kunskap och förståelse om hur det är att leva med hjärtsvikt för att kunna erbjuda en god omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Undervisning av algoritmer i lågstadiet – en studie med utgångspunkt i lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Krämer; Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Algoritmer; Kvalitativ undersökning; Matematikundervisning; Teoretiskt ramverk.;

  Sammanfattning : Idag består en stor del av undervisningen i aritmetik på lågstadiet av att lära ut algoritmer. Detta trots att mycket forskning pekar på att algoritmräkning riskerar att hindra elevers matematiska utveckling. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur undervisningen av algoritmer planeras och genomförs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet synen.

Din email-adress: