Sökning: "synsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 2731 uppsatser innehållade ordet synsätt.

 1. 1. Olika barn i en likvärdig förskola : En undersökning om förskollärarnas tankar och strategier kring arbetet med likabehandling med fokus på barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Belinda Öberg; Frida Påhlsson; [2018]
  Nyckelord :likabehandling; barn i behov av särskilt stöd; förskollärarnas synsätt; förskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Digitalt eller inte? En kvalitativ jämförelse av lärares syn på digitala läromedel och läroböcker i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Adam Kaspersson; [2017-12-18]
  Nyckelord :Läromedel; lärobok; digitala läromedel; IKT; lärare; synsätt; attityd;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien att ta reda på hur lärare ser på digitala läromedel och läroböcker i ämnet matematik. En kvalitativ intervjuguide valdes som metod där sex olika lärare intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling för nyanlända elever med hjälp av digitala verktyg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Grimberg Joanna; [2017-11-13]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; resurs; nyanlända elever; språkutveckling; flerspråkighet; mångkulturell;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i hur arbetet kan ske i skolan för att främja nyanlända elevers språkutveckling med hjälp av digitala verktyg. Studiens frågeställningar lyder därmed: På vilket sätt kan digitala verktyg användas i språkundervisningen med nyanlända elever och i vilket syfte? Hur kan undervisningen med digitala verktyg organiseras för att ge möjlighet till socialt samspel och lärande? Vad kan det finnas för utmaningar med att arbeta språkutvecklande med hjälp av digitala verktyg? Detta examensarbete är en kvalitativ studie där fyra personer har intervjuats som arbetar på två mångkulturella skolor. LÄS MER

 4. 4. Lärande i VR Återkallning av information från en virtuell miljö

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jessica S. Karlsson; Leo Norre Möller; [2017-09-29]
  Nyckelord :kontextberoende minne; presence; immersion; VR; VE; virtuell miljö; Lärande; kontext; Learning; context; context-dependent memory; presence; immersion; virtual environment;

  Sammanfattning : Virtual Reality, or VR, is an emerging technology that offers a platform for thedevelopment of new, more efficient educational tools. While the technology holdsmany promises, there is reason to suspect that the impact on cognitive processes maybe problematic. LÄS MER

 5. 5. “Jag klarar det här” -Deltagares upplevelser av hur psykiatrisk arbetsförberedande gruppbehandling påverkat arbetsförmågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Selma Culum; Elin Persson; [2017-05-30]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; arbetsförmåga; gruppbehandling; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa har ökat i Sverige och är en utav de vanligaste orsakerna tillsjukskrivning från arbete. Psykisk ohälsa kan påverka olika delar av arbetsförmågan. Ensektor som behandlar personer med psykisk ohälsa är den specialiserade psykiatriskaöppenvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet synsätt.

Din email-adress: