Sökning: "systematic reviews"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden systematic reviews.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Isoleringsvård : Systematisk litteraturstudie om patienters upplevelser vid smittsam sjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Winny Giang; Carl-Ragnar Karlsson; [2018]
  Nyckelord :communicable disease; experience; isolation; isolation care; systematic reviews; patient; qualitative; isolering; isoleringsvård; patient; smittsam sjukdom; systematisk litteraturstudie; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar är ett ökande problem för världen med ständig utveckling av bland annat antibiotikaresistenta bakterier, vilket kan göra att patienter med smittsam sjukdom blir komplicerade att vårda. För att minska smittspridning vårdas patienter i isolering, vilket kan medföra negativa upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Assessing Barriers and Facilitators to Evidence Use in Decisions : A Tertiary and Interview Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Suhrullekha Mutyala; Shravani Nelapudi; [2017]
  Nyckelord :Decision-making; Evidence; Evidence-based Software Engineering EBSE ; Tertiary study; Interviews; Barriers; Facilitators;

  Sammanfattning : Context. Decision-making is a significant step in development process of software engineering. Evidence-based Software Engineering has been one of the strategies attempting to facilitate decision-making process. It follows process of gathering suitable evidence in the aim of making a viable use the evidence. LÄS MER

 4. 4. Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Burim Duraku; Omar Khazal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. LÄS MER

 5. 5. Artificial Intelligence Applications in Financial Markets Forecasting : A Systematic Mapping

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Jakob Brandt; [2017]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Financial Markets; Market forecasting; Systematic Map;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to give an overview of the last ten years research on financial market forecasting with Artificial Intelligence techniques. Reviews of this topic have been made earlier, but it can behard to get a sense to what degree this type of research have been made and to what extent specific topicshave been covered. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic reviews.

Din email-adress: