Sökning: "systematic reviews"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden systematic reviews.

 1. 1. En fråga om ålder – bevisvärderingen av medicinska läkarundersökningar av ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2017]
  Nyckelord :asyl; åldersbedömning; migrationsrätt; bevisvärdering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylrätten är i ständig förändring och är ofta i fokus i den politiska debatten. Kritik mot förändringar finns alltid från olika håll. När en person lämnar in sin asylansökan till Migrationsverket måste ett beslut fattas förhållandevis snabbt. LÄS MER

 2. 2. Power on the plate : how industry upholds consumption of animal products

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Colin Matthies; [2017]
  Nyckelord :funding effect; meat; doubt; sustainability science; lobbying; Social Sciences;

  Sammanfattning : Background: Current consumption levels of animal products (APs) are unsustainable but measures to reduce their consumption are lacking. Simultaneously, APs are widely perceived as healthy which hinders their substitution with other foods. LÄS MER

 3. 3. Livening up Video Games

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Petter Nilsson Wihlbäck; Gustav Sigling; [2017]
  Nyckelord :live services; servitization; engagement; value co-creation; games as a service;

  Sammanfattning : Propelled by the introduction of the Internet, the video game industry has and is shifting towards increased service offerings. This has caused an emergence of new business- and release practices, determinant to allow for the opportunities presented by service based gaming; some built on fundamental "box products", others on subscription schemes. LÄS MER

 4. 4. Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Burim Duraku; Omar Khazal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. LÄS MER

 5. 5. Cytostatikabehandling vid bröstcancer: Faktorer vården kan bidra med för att kvinnornas upplevelser ska bli mer positiva.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Nyberg; Luchia Gebreyesus; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; health related quality of life; chemotherapy; experience; health professionals; Bröstcancer; livskvalité; cytostatikabehandling; upplevelser; vårdprofessioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling är vanligt inslag vid behandling av bröstcancer och kan medföra en lång tid av kämpande mot både sjukdomen, behandlingen och andra svåra upplevelser. Cytostatikabehandling är förknippat med exempelvis diverse biverkningar som kan påverka bröstcancer patienterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic reviews.

Din email-adress: