Sökning: "systematic reviews"

Visar resultat 11 - 15 av 48 uppsatser innehållade orden systematic reviews.

 1. 11. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

 2. 12. Machine Learning for Reducing the Effort of Conducting Systematic Reviews in SE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Chuan Su; [2015-05-05]
  Nyckelord :Machine learning; Systematic review; Naive Bays classifier; Text classification; Software engineering; Metrics; Recall;

  Sammanfattning : Objective : To investigate whether machine learning and text-based datamining can be used to support the primary studies selection process and decrease the needed effortsin systematic reviews conducted in the context of SE.Research Design : A test collection was built from 3 systematic reviews used in previous work inthe context of SE. LÄS MER

 3. 13. Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med depression och ångestsyndrom : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Tea Wiklund; [2015]
  Nyckelord :Therapeutic strategies; evidence-based practice; mental illness; occupation-based interventions; Model of human occupation; Behandlingsstrategier; evidensbaserat arbete; psykisk ohälsa; aktivitetsbaserade metoder; Model of human occupation;

  Sammanfattning : Depression och ångestsyndrom hör till de vanligaste psykiska sjukdomarna och medför stora aktivitetsbegränsningar inom arbete, fritid och personlig vård. Trots det finns det få litteraturstudier om arbetsterapeutiska interventioner för denna målgrupp. LÄS MER

 4. 14. Tandvårdsrädsla och tandvårdsbesök. Litteraturstudie.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Nik Hosseini; Marie Vesterling; [2015]
  Nyckelord :dental anxiety; dental attendance;

  Sammanfattning : Syfte: Litteraturstudien hade två syften. Det första syftet var att undersöka hur vanligt det är att tandvårdsrädsla är en orsak till att vuxna inte går till tandvården och det andra om oregelbundna tandvårdsbesökare är mer tandvårdsrädda. Material och metod: En systematisk litteratursökning utfördes i databasen PubMed. LÄS MER

 5. 15. Variationsteori : En kunskapsöversikt över det variationsteoretiska forskningsfältet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Patrik Standar; [2015]
  Nyckelord :Learning study; Phenomenography; Systematic Literature Review; Variation Theory; Fenomenografi; Kunskapsöversikt; Learning study; Variationsteori;

  Sammanfattning : Variation theory is a scientific theory of learning that has emerged from critique that phenomenography was inadequate empirically grounded. Despite that the field of variation theory is young there have been large number of articles produced, mainly at universities in Sweden and China. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic reviews.

Din email-adress: