Sökning: "systematic reviews"

Visar resultat 11 - 15 av 50 uppsatser innehållade orden systematic reviews.

 1. 11. Utformning av metodik för effektivisering av produktionslayout : En fallstudie hos Eco Log Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Westerlund; Martina Wåågh; [2016]
  Nyckelord :Produktionslayout; Effektivisering; Metodik; Fallstudie; Materialflöde; Systematisk layoutplanering; Layout; Lean; Processflödesanalys;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry Machines. LÄS MER

 2. 12. Static Code Analysis: A Systematic Literature Review and an Industrial Survey

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Bilal Ilyas; Islam Elkhalifa; [2016]
  Nyckelord :Static code analysis; systematic literature review; empirical evaluation; industrial survey;

  Sammanfattning : Context: Static code analysis is a software verification technique that refers to the process of examining code without executing it in order to capture defects in the code early, avoiding later costly fixations. The lack of realistic empirical evaluations in software engineering has been identified as a major issue limiting the ability of research to impact industry and in turn preventing feedback from industry that can improve, guide and orient research. LÄS MER

 3. 13. Impact of Internet of Things on Software Business Model and Software Industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Bhanu Teja Murari; [2016]
  Nyckelord :Internet of Things; Software business models; Software development;

  Sammanfattning : Context: Internet of things (IoT) technology is rapidly increasing and changes the business environment for a software organization. There is a need to understand what are important factors of business model should a software company focus on obtaining benefits from the potential that IoT offers. LÄS MER

 4. 14. Machine Learning for Reducing the Effort of Conducting Systematic Reviews in SE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Chuan Su; [2015-05-05]
  Nyckelord :Machine learning; Systematic review; Naive Bays classifier; Text classification; Software engineering; Metrics; Recall;

  Sammanfattning : Objective : To investigate whether machine learning and text-based datamining can be used to support the primary studies selection process and decrease the needed effortsin systematic reviews conducted in the context of SE.Research Design : A test collection was built from 3 systematic reviews used in previous work inthe context of SE. LÄS MER

 5. 15. Faktorer som påverkar trycksårsuppkomst i den perioperativa miljön : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Kaati; Larsson Annika; [2015]
  Nyckelord :Perioperatively; pressure ulcers; nursing; care suffering; systematic literature; Perioperativt; trycksår; omvårdnad; vårdlidande; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt attsjuksköterskor som arbetar inom den perioperativa vården har kunskaper och färdigheter om faktorer som orsakar trycksår så att förebyggande åtgärder kan genomföras. Det är väl dokumenterat att det finns stora kostnadsbesparingar för samhället i arbetet genom förebyggandet av trycksår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic reviews.

Din email-adress: