Sökning: "systematic reviews"

Visar resultat 16 - 20 av 49 uppsatser innehållade orden systematic reviews.

 1. 16. Tandvårdsrädsla och tandvårdsbesök. Litteraturstudie.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Nik Hosseini; Marie Vesterling; [2015]
  Nyckelord :dental anxiety; dental attendance;

  Sammanfattning : Syfte: Litteraturstudien hade två syften. Det första syftet var att undersöka hur vanligt det är att tandvårdsrädsla är en orsak till att vuxna inte går till tandvården och det andra om oregelbundna tandvårdsbesökare är mer tandvårdsrädda. Material och metod: En systematisk litteratursökning utfördes i databasen PubMed. LÄS MER

 2. 17. Faktorer som påverkar trycksårsuppkomst i den perioperativa miljön : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Kaati; Larsson Annika; [2015]
  Nyckelord :Perioperatively; pressure ulcers; nursing; care suffering; systematic literature; Perioperativt; trycksår; omvårdnad; vårdlidande; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt attsjuksköterskor som arbetar inom den perioperativa vården har kunskaper och färdigheter om faktorer som orsakar trycksår så att förebyggande åtgärder kan genomföras. Det är väl dokumenterat att det finns stora kostnadsbesparingar för samhället i arbetet genom förebyggandet av trycksår. LÄS MER

 3. 18. Systematic Review on Automated Testing (Types, Effort and ROI)

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

  Författare :Imran Muneer; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Software organizations always want to build software by minimizing their resources to reduce overall cost and by maintaining high quality to produce reliable software. Software testing helps us to achieve these goals in this regard. Software testing can be manual or automated. Manual testing is a very expensive activity. LÄS MER

 4. 19. A Systematic Literature Review and Industrial Evaluation of Incorporating Lean Methodologies in Software Engineering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Chaitanya Dwivedula; Anusha Choday; [2014]
  Nyckelord :Lean Methodology; Lean software development; lean software management; lean software engineering; Systematic literature review; literature review. ;

  Sammanfattning : Context: Over the recent years, ‘Lean Software Development’ (LSD) has been emerging as a significant practice in the Software Industry. The inherent nature of ‘Lean’ to efficiently handle frequently changing customer needs by minimizing ‘Waste’ is a major success factor in practicing it in the context of ‘Software Engineering’. LÄS MER

 5. 20. Bone Formation after Sinus Membrane Elevation and Simultaneous Placement of Implants without Grafting Materials – A Systematic Review

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Tamara Thulin; Kristina Mosally; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Rehabilitation of the atrophied edentulous maxilla is complicated. Often the residual bone height is insufficient for implant placement due to crestal bone resorption and pneumatization of the sinus. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic reviews.

Din email-adress: