Sökning: "systematic reviews"

Visar resultat 21 - 25 av 43 uppsatser innehållade orden systematic reviews.

 1. 21. Könsstympade kvinnors möte med västerländsk vård : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Sofia Örnerfeldt; Frida Wetterström; [2012]
  Nyckelord :Circumcision; Female; Female genital mutilation; Nurse-Patient Relations; Attitude; Experience; Health Personnel; Circumcision; Health Knowledge; Attitude of Health Personnel;

  Sammanfattning : Background: Female circumcision or female genital mutilation is a tradition that is carried out mainly in Africa. The intervention refers to that part of- or all of the girl’s external genital organs are removed. Aim: The study's purpose was to highlight the consequences of female circumcision in the encounter with western health care. LÄS MER

 2. 22. Utan systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar ingenting : Chefers uppfattning om faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete. En kvalitativ intervjustudie med enhetschefer från kommunal verksamhet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Karin Johansson; Marie Jörgensen; [2012]
  Nyckelord :systematic occupational health and safety management; municipal operations; promotion; leadership; employees’ engagement; Systematiskt arbetsmiljöarbete; kommunal verksamhet; promotion; chefskap; medarbetarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att beskriva kommunala chefers uppfattningar om vilka faktorer som främjar systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). SAM är lagstadgat i Arbetsmiljölagen och är ett viktigt redskap för att skapa en god arbetsmiljö, ökad effektivitet och minskade kostnader. LÄS MER

 3. 23. Implementing e-Government in Bosnia and Herzegovina : Practices and Challenges for the State government

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Kemal Bajramovic; [2011]
  Nyckelord :e-Government; practices; challenges; Bosnia; Herzegovina;

  Sammanfattning : Context: Electronic Government (sometimes referred to as digital government, online government) is the use of information and communication technologies to: a) enable optimization and innovation of all government internal processes in the back-office and external processes by providing government services to customers through Internet and other electronic means; and b) facilitate achieving goals of all government policies and strategies. Objectives: In this study we are explaining e-Government practices, perceptions and performances of state institutions of Bosnia and Herzegovina (BiH) and analyzing obstacles and challenges of current approach to e-Government management, in order to propose immediate and middle-term e-Government actions for BiH state institutions to start delivering integrated and useful e-Government services. LÄS MER

 4. 24. Rädsla, attityd, miljö och okunkskap : Faktorer som kan påverka sjuksköterskors bemötande av patienter med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Hedström; Therese Finn; [2011]
  Nyckelord :Nurse; Mental illness; Somatic care; Attitude; Public hospital; Sjuksköterska; Psykisk sjukdom; Somatisk vård; Attityd; Allmänsjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med personer med psykisk sjukdom oavsett var de arbetar. Det är allmänt känt att psykisk sjukdom ökar bland befolkningen i hela världen. Den allmänna attityden i samhället gentemot personer med psykisk sjukdom är oftast negativ och att känna rädsla är vanligt. LÄS MER

 5. 25. Environmental Education in Rural Development : A Case Study in Mecubúri District, Mozambique

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Maria Elfving; Sanna Ristimäki; [2011]
  Nyckelord :: Environmental Education; Mecubúri District; Sustainable Livelihood Approach;

  Sammanfattning : Elfving M, Ristimäki S, 2011.Environmental Education in Rural Development, A Case Study in Mecubúri District, Mozambique, Master’s Thesis in Peace and Development Work, Linnaeus University, Växjö, SwedenThis masters’ thesis is a result of research conducted during three weeks in Mecubúri District, located in northern Mozambique. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic reviews.

Din email-adress: