Sökning: "systematic reviews"

Visar resultat 21 - 25 av 49 uppsatser innehållade orden systematic reviews.

 1. 21. Does coconut fat have beneficial effects on blood cholesterol in healthy adults? - a systematic review

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Arghanoon Farhikhtah; Eddie Grahn; [2013-05-31]
  Nyckelord :coconut fat; cholesterol;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Does coconut fat have beneficial effects on blood cholesterol in healthy adults?- a systematic reviewAuthor: Arghanoon Farhikhtah and Eddie GrahnSupervisor: Lena HulthénExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 ECTSDate: May 23, 2013BackgroundCoconut fat has gained a lot of attention for its claimed beneficial effects concerning health. Its fatcontent is made up of approximately 90% saturated fatty acids. LÄS MER

 2. 22. Ett meningsfullt utvecklingssamtal - En studie av ledning, chefer och medarbetares förväntningar utifrån teorier om organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Therese Johansson; Malin Grahmstad; [2013-01-11]
  Nyckelord :Performance review; Template; Meaningful; Feedback; Organizational culture;

  Sammanfattning : This thesis is examining if the management, the managers and the employees have a differentpoint of view regarding the purpose and the expectations of a performance review. Additionally it is an assignment from the Swedish company Flexlink AB with the purpose of constructing a new template for their performance reviews. LÄS MER

 3. 23. Interpretations of Sustainability in the Field of Human-Computer Interaction Design: a Systematic Review

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Cecilia Brito Rodriguez; [2013]
  Nyckelord :sustainable development; design; human-computer interaction; interaction design; interpretations of sustainability; sustainable design;

  Sammanfattning : Focusing in the importance of the sustainability discourse in the field of design, this qualitative study reviews how Human-Computer Interaction designers have addressed sustainability issues in their written works. For this, a structured textual analysis was used in order to filter out the main ideas related to key elements when constructing formal conceptions of sustainable development. LÄS MER

 4. 24. Head, face, and neck injuries in war and war type situations (2000 – 2010) A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Carl Emil Dahlqvist; [2013]
  Nyckelord :Maxillofacial; Military; Trauma; Service personnel; head injuries;

  Sammanfattning : Inledning: Krig och materiel utvecklas konstant. Detta resulterar i olika typer av skador. Tidigare litteraturstudier uppvisar en prevalens av huvud-, ansikts- och halsskador (HAHS) under 1900-talet på mellan 16% och 43% i krig och krigsliknande situationer. LÄS MER

 5. 25. An Interface between Packaging and Logistics systems A case study performed in DeLaval

  Master-uppsats, KTH/Entreprenörskap och Innovation

  Författare :Sri Hari Gunasekaran; [2012]
  Nyckelord :Packaging; Logistics; Total cost; Tertiary Packaging; DeLaval;

  Sammanfattning : PurposeAs a result of globalization competition in every business has raised. This makes it imperative to show at most attention towards every part of the business process in a detailed manner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic reviews.

Din email-adress: