Sökning: "systematic risk"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden systematic risk.

 1. 1. Stressprevention & Agil transformation : Prevention av organisatoriska rotorsaker till stress genom införandet av det Agila arbetssättet inom en högteknologisk multinationell svensk koncern

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Minanda Fritz; [2018]
  Nyckelord :agile methods; ergonomics; organizational development; organisational development; organizational and social work environment; agile; organizational stress; stress prevention; scrum; autonomous groups; democratization; leadership; systematic work environment; systematic psychosocial work environment; efficiency; efficient production processes; stressprevention; Företagshälsovård; KBT; rehabilitering; stressbehandling; stressforskning; ledningsgrupp; IT-konsult; systemutveckling; syfte och värderingar; företagskultur; organisationskultur; primär stressprevention; stressprevention; KANBAN; agil; agilt; agilt arbete; agil transformation; organisationsutveckling; konsultativt ledarskap; LEAN; KAIZEN; effektivitet; agilt ledarskap; coachande ledarskap; hållbart ledarskap; ergonomi; organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö; organisatorisk stress; agila arbetsmetoder; skrum; självstyrande grupper; demokratisering; ledarskap; systematiserat psykosocialt arbetsmiljöarbete; effektivitet; effektiva produktionsprocesser; scrum;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Royal School of Technology (KTH) was hired to conduct a pilot study project on stress prevention, "Stress Prevention Project" in a Swedish high-tech global manufacturing company with headquarters in Sweden. The aim was to identify the root causes of stress among employees at the organizational level and to offer a way to prevent the root causes. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av preoperativ aktiv värmning för att minska risken för perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Berg; Anna Svanström; [2018]
  Nyckelord :Hypothermia; normothermia; preoperative care; preoperative warming; prevention and control; prewarming; surgery; warming techniques.; Förvärmning; hypotermi; kirurgi; normotermi; preoperativ vård; preoperativ värmning; prevention och kontroll; värmemetoder.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi innebär en kärntemperatur under 36 °C och är en vanlig komplikation under perioperativa förloppet. Vid anestesi störs kroppens normala fysiologiska temperatureglering. Hypotermi kan leda till flertalet allvarliga komplikationer som kan orsaka ett lidande för patienten samt en ökad kostnad för samhället. LÄS MER

 3. 3. Systematic observation in healthcare: Utility and limitations of a threat and error management-based safety audit

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Andrew Grose; [2018]
  Nyckelord :healthcare; systematic observation; threat and error management; patient safety; FLMU06; CRM; Crew Resource Management; teamwork; team performance; General Works;

  Sammanfattning : Improving teamwork has become a major safety goal for healthcare organizations. Audit tools currently available are useful, but they remain inadequate because they are reactive and fail to provide context for “the interaction between people and the operational context (i.e. LÄS MER

 4. 4. Vem bryr sig?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Empati; Empatitrötthet; Medkänsla; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Sekundär traumatisk stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor idag ställs för fler traumatiska upplevelser under kort tid än en individ utanför det vårdande yrket gör under en livstid. Empatitrötthet är för den svenska sjukvården ett relativt nytt begrepp. För att förstå empatitrötthet har även fenomenet empati beskrivits kort i bakgrunden. LÄS MER

 5. 5. Vem ska få veta? : En kunskapsöversikt angående risk- och kriskommunikation vid katastrofer.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Nuclear; hurricane; forest fire; earthquake; tsunami; communication; risk; crisis; media; systematic review; natural disasters;

  Sammanfattning : Harrisburg, Chernobyl and Fukushima have changed the world’s view of the probability that a nuclear disaster can happen. But they are also a reminder of how necessary a working crises management is in the times a disaster appears. This paper is a systematic review about accidents and disasters, and the communication in this time. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic risk.

Din email-adress: