Sökning: "systematisk litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 1421 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie.

 1. 1. Lärande med digitala verktyg på publika kunskapsinstitutioner En litteraturstudie utifrån grounded theory

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Karlén; [2017-09-04]
  Nyckelord :Lärande; informations- och kommunikationsteknologi IKT ; publika kunskapsinstitutioner; digitala verktyg; museum; science centers; interaktivitet; social interaktion; informellt lärande; grounded theory;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to provide an overview of how recent years of research describe learning with digital tools in public knowledge institutions. The overall research question is: How is learning with digital tools at public knowledge institutions described in current re-search?The study relates to a background in the fields of learning, learning in public knowledge institutions, learning with digital tools and learning with digital tools in public knowledge institutions. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara amputerad

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnea Leyton; Stina Persson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Life experiences; Amputation; Nursing; Patient Centered Care; Perioperative Nursing; theatre nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amputation är ett livsbevarande ingrepp som kan vara indikerat av olika anledningar. Det sker cirka 3000 amputationer av nedre extremitet per år i Sverige och orsakerna till amputation är svåra att begränsa och förebygga vilket gör det till ett ingrepp som kommer fortsätta vara vanligt även i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Förlossningsrummets design. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Lina Höglund; [2017-07-04]
  Nyckelord :Förlossningsrum; design; systematisk litteraturöversikt; kvantitativa studier;

  Sammanfattning : Background: The environment in labor wards has gradually changed over time. Since women have previously given birth to children in the home, almost all children in Sweden are now born in labour wards with highly specialized care. LÄS MER

 4. 4. Stämmer patientens förväntningar överens med upplevelsen? -Omhändertagandet på en akutmottagning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; Anna Pöllä; [2017-06-30]
  Nyckelord :Akutmottagning; förväntningar; upplevelser; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet sökande patienter ökar ständigt per år på Sveriges akutmottagningar vilket leder till långa väntetider. När patienterna anländer till akutmottagningen förväntar de sig att snabbt bli undersökta av läkare och få sina symtom lindrade. LÄS MER

 5. 5. BREDBANDSTYMPANOMETRI SOM ETT TILLSKOTT I DET AUDIOLOGISKA TESTBATTERIET En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martina Holte; Sara Åkesson; [2017-06-28]
  Nyckelord :Bredbandstympanometri; absorption; reflektion; admittans; impedans; resistans; reaktans; audiologi; normativa värden; patologi; diagnostiskt verktyg;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose is to partake of current research in wideband acoustic immittance and to review its’ value as a tool for diagnosing middle-ear pathologies in children and adults.Method:A systematic search of the literature has been conducted through several finders in order to include all relevant current research. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematisk litteraturstudie.

Din email-adress: