Sökning: "systematisk litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 1290 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie.

 1. 1. Strategier för att reducera akutmottagningssjuksköterskors arbetsrelaterade stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Askviken; Stephanie Barth; [2017-02-13]
  Nyckelord :Akutmottagningssjuksköterska; stress; patientsäkerhet; akutmottagning; bearbetning; reducering; avvärja; copingstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar är en plats där både positiv och negativ stress föreligger. Dennegativa stressen kan påverka människor med exempelvis försämrat minne, koncentration ochuppmärksamhet. Stressade sjuksköterskor utgör därför en risk för misstag i omvårdnadenvilket kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Mastektomins påverkan på kvinnors livskvalitet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sophie Adolfsson; Emma Wernholm; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; mastektomi; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 20 kvinnor av bröstcancer varje dag och nästan hälften har genomgått en mastektomi. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge stöd för att förbättra kvinnans livskvalitet, då kvinnan ska uppleva ett gott liv med harmoni i sig själv och sin omgivning. LÄS MER

 3. 3. Var är brudarna? : En litteraturstudie om kvinnor i musikproduktionsutbildningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Christine Norin; [2017]
  Nyckelord :Musikproduktion; utbildning; könsroller; genus; maskulin hegemoni;

  Sammanfattning : Då det kvinnliga deltagandet på musikproduktionsutbildningar på högskole- och universitetsnivå idag är väldigt lågt, trots att det inte finns några formella hinder för dem att delta i dessa utbildningar, ville jag undersöka varför det ser ut som det gör. Syftet med uppsatsen är att undersöka kunskapsläget inom genus och musikproduktion på högskole- och universitetsnivå. LÄS MER

 4. 4. Åtgärder mot upplevelsen av ofrivillig ensamhet hos äldre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Karlsson; Camilla Mölve; [2017]
  Nyckelord :Ofrivillig ensamhet; sjuksköterskans roll; åtgärder och äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Ofrivillig ensamhet är ett utbrett problem hos de äldre. Sjuksköterskor möter de äldre när de fått konsekvenser av den ofrivilliga ensamheten och bör därför kunna erbjuda åtgärder när den ofrivilliga ensamheten är grunden till ohälsan. LÄS MER

 5. 5. Hur kan skönlitteratur användas i skolan med genus som utgångspunkt? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Helena Daniels; [2017]
  Nyckelord :skönlitteratur; genus; jämställdhet; högläsning; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att ge en fördjupad förståelse för hur lärare kan användaskönlitteratur i syfte att arbeta med frågor rörande genus i årskurs F-3. Metoden som tillämpats harvarit en systematisk litteraturstudie i vilken svensk forskning använts för att kunna uppnå syftet medstudien. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematisk litteraturstudie.

Din email-adress: