Sökning: "systematisk litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 1344 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie.

 1. 1. UPPLEVELSEN AV FATIGUE HOS UNGDOMAR OCH VUXNA PERSONER MED CEREBRAL PARES - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maja Enbom Burreau; [2017-05-29]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; fatigue; activities of daily living; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns idag lite forskning kring målgruppen ungdomar och vuxna medCerebral pares (CP) och hur fatigue påverkar deras aktivitetsförmåga, därförfinns det ett behov av ett samlat kunskapsunderlag kring ämnet. CP är ettsamlingsnamn på en skada som uppstått i hjärnan före två års ålder och fatigueär ett tillstånd av mental och/eller fysisk trötthet som tar längre tid än normalt attåterhämta sig ifrån. LÄS MER

 2. 2. Virtual Reality i rehabiliteringen av vuxna personer med stroke - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Daniel Björnvad; [2017-05-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Stroke; Activities of daily living; virtual reality; virtual games;

  Sammanfattning : BakgrundVid sjukdom eller en skada påverkas vår förmåga till att utföra de aktiviteter man vill och behöver. Inom arbetsterapin antas det att människans hälsa och välmående påverkas av att kunna vara delaktig i dagliga aktiviteter och i samhället. LÄS MER

 3. 3. Strategier för att reducera akutmottagningssjuksköterskors arbetsrelaterade stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Askviken; Stephanie Barth; [2017-02-13]
  Nyckelord :Akutmottagningssjuksköterska; stress; patientsäkerhet; akutmottagning; bearbetning; reducering; avvärja; copingstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar är en plats där både positiv och negativ stress föreligger. Dennegativa stressen kan påverka människor med exempelvis försämrat minne, koncentration ochuppmärksamhet. Stressade sjuksköterskor utgör därför en risk för misstag i omvårdnadenvilket kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Mastektomins påverkan på kvinnors livskvalitet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sophie Adolfsson; Emma Wernholm; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; mastektomi; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 20 kvinnor av bröstcancer varje dag och nästan hälften har genomgått en mastektomi. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge stöd för att förbättra kvinnans livskvalitet, då kvinnan ska uppleva ett gott liv med harmoni i sig själv och sin omgivning. LÄS MER

 5. 5. Mäns livskvalité efter en radikal prostatektomi : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Vanessa Ajazaj; Alexandra Guldhjelm; [2017]
  Nyckelord :prostatacancer; livskvalité; radikal prostatektomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den mest förekommande cancerdiagnosen i Sverige. Diagnosen kan vara påfrestande för mannen och symtom såsom smärta och känslan av rädsla är vanligt. En av de vanligaste behandlingarna är radikal prostatektomi där hela mannens prostata avlägsnas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematisk litteraturstudie.

Din email-adress: