Sökning: "tätortsnära skog"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden tätortsnära skog.

 1. 1. Tätortsnära naturvård - Förslag på naturvårdsåtgärder i Kronoskogen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Winterfeldt; [2018]
  Nyckelord :nature conservation; sand dune; dead wood; forest grazing; naturvård; sanddyn; död ved; skogsbete; tätortsnära skog; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Loss of biodiversity is an important environmental problem. Many species are threatened due to loss of habitats and fragmentation. Furthermore, loss of biodiversity affects the forests ability to provide ecosystem services such as water regulation. LÄS MER

 2. 2. Utvecklings- och skötselplan för Japanska lärkskogen : ett exotiskt skogsbestånd i Mariestad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christian Larsson; Carl Sandsjö; [2017]
  Nyckelord :Tätortsnära; Skog; Skötsel; Rekreation; Japan; Mariestad; Bestånd;

  Sammanfattning : Inbäddat i ett villaområde väster om Mariestads centrala delar ligger den japanska lärkskogen. Den omfattar ungefär 1 ha och ägs av Mariestads kommun. Platsens vegetation började planteras år 2007 och består huvudsakligen av japanska lärkträd som tillsammans med annan vegetation av japanskt ursprung bildar ett skogsbestånd. LÄS MER

 3. 3. Grönytor och tätortsnära skogs påverkan på ohälsa i tätorter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Patric Bennysson; [2017]
  Nyckelord :hälsa; välmående; natur; miljö; effekt;

  Sammanfattning : Antalet individer som drabbas av sjukfall har ökat i genomsnitt med 10 % per år från 2010-2016 i Sverige och psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomsdiagnosen. Den psykiska ohälsan har från 2010 till 2016 ökat från 31 % till 45 % av alla pågående sjukfall. LÄS MER

 4. 4. Skogens sociala värden i den praktiska skötselplaneringen : en intervjustudie i Västerbottens län

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Maja Sjöqvist; [2017]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; kommunikation; socialt samråd; intressemotsättning; tätortsnära skog; skoglig planering;

  Sammanfattning : Skogen bidrar till flera nyttiga funktioner och är inte endast en leverantör av timmer och massaved. Den ger förutsättningar för kollagring, biobränsle, vattenkvalité, svamp, bär, vilt, rekreation och friluftsliv. LÄS MER

 5. 5. Skogsutvecklingstyper i urban skog : en fallstudie av skogsutvecklingstyper i Sverige

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Halling; [2017]
  Nyckelord :urban skog; skogsstruktur; skogsbestånd; växtstruktur; profildiagram; skogsutveckling; strukturer;

  Sammanfattning : Kombinationen arkitektur och vegetation skapar strukturella typer i naturen. Dessa strukturella vegetationstyper utgör en viktig del av den urbana skogen. Den urbana skogen är ett viktigt inslag för människor som bor i dess närhet. Med värden som rekreation, estetik och en hög biologisk mångfald förbättras människors levnadsvillkor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tätortsnära skog.

Din email-adress: