Sökning: "takterass"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet takterass.

 1. 1. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Fisk Fågel Mittemellan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Torulf Jörnholm; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Kvarteret Framnäs; Solna; Hagalund;

  Sammanfattning : Detta projekt är en förskola för ca. 40-50 barn och 10 anställda, belägen i kvarteret Framnäs i Solna. Tomten ligger i korsningen Gustafsvägen/Charlottenburgsvägen. En utgångspunkt i projektet är att förhålla sig till att tomten har en relativt liten yta och att byggnaden får utgöra maximalt 30% av tomtytan. LÄS MER

 3. 3. Skolan i parken - En skola för årskurs f-6 samt kulturcenter i Annedalsparken i Mariehäll

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Therese Pähn Tahari; [2013]
  Nyckelord : skola i Mariehäll Annedalsparken träbyggnad massivträ cradle to cradle takträdgård ekologiskt byggande hyvlad gran linoljesåpa diffusionsöppna skikt ;

  Sammanfattning : En skola där kretsloppstanken fått genomsyra både konstruktion, system och pedagogik. Med hänsyn till området och Annedalsparkens betydelse för de boende har byggnaden infogats som ett hänsynsfullt tillägg. LÄS MER

 4. 4. Urban Building i kvarteret Domherren : GA: Galleri A / Gamla Arkitekturskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Joel Olsgarde; [2012]
  Nyckelord :Kvarteret domherren; Urban Building; examansarbetet; kandidatprojekt; Joel Olsgärde; ramper; arkitektursskolan; gamla arkitekturskolan; 2012; offentligt; takterass;

  Sammanfattning : Förslag på hur Arkitekturskolan kan ritas och programmeras om för att bli en offentlig byggnad i staden som ger mycket tillbaka till Stockholms invånare. Form och program är utformat att ge alla som befinner sig i och utanför byggnaden en ny syn på staden där inte bara gatuplan är offentligt och takplan är privat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet takterass.

Din email-adress: