Sökning: "tal sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden tal sociala medier.

 1. 1. ”DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM BACKAR OCH LYSSNAR PÅ TJOCKA PERSONER” En kvalitativ intervjustudie om kroppsaktivisters digitala aktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Eklund; [2018-02-12]
  Nyckelord :Sociala medier; Fettaktivism; Kroppsaktivism; Instagram; Nya former för organisering; Feministisk onlineaktivism; Counterpublics;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:45Antal ord:17 564Syfte:Studien syftar till att undersöka hur fettaktivister upplever, samt vad de har för erfarenheter av, organisering inom ramen för deras fettaktivism på sociala medier.Teori:Muted Group Theory, Counterpublics, Nya former för organisering, Representation, Former av fettaktivismMetod:Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial:Tre kvalitativa samtalsintervjuer med aktiva fettaktivister i skilda åldrar och med skilda års erfarenhet av fettaktiviströrelsenResultat:Studiens resultat visar att den enbart är en av de tre respondenterna som har erfarenhet av organisering inom ramen för hennes fettaktivism. LÄS MER

 2. 2. Att sälja sitt jag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Falkenberg; Agnes Östberg; [2017]
  Nyckelord :digital naturals; sociala medier; personligt varumärkesbyggande; intrycksstyrning; självpresentation; digital identitet; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 1997, the concept of personal branding was popularized. Since then our world has changed, and is still changing, with the use of technology, digitization and so-cial media. Constructing and managing one's personal brand is something that to-day largely occurs in the online environment. LÄS MER

 3. 3. Hur uppfattas och används Facebook av användare som är 65 plus? : Examensarbete inom Människa Datorinteraktion (MDI) för magisterexamen

  Magister-uppsats, KTH/Teoretisk datalogi, TCS

  Författare :Berit Görndt; [2016]
  Nyckelord :Internet; computer; Human-Computer Interaction HCI ; network; older adults; information; communication; friends; communities; social media.; Internet; datorer; Människa Dator-Interaktion MDI ; nätverk; seniorer; information; kommunikation; vänner; gemenskap; sociala medier.;

  Sammanfattning : The older generation now have plenty of time for daily use of their computers. (1) Nordicom´s Mediabarometer from March 2014 shows that among daily users of the Internet, the age group 65-79 look for more information and digital companionship. LÄS MER

 4. 4. "Det är väl det som är grejen, att man inte kan se på en människa hur det mår...alltid." : En kvalitativ studie om skolkuratorers konstruktioner av psykisk ohälsa bland flickor i årskurs 7-9

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellen Hedlund; Maja Huhn; [2015]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Skolkuratorer; Diskurs; Flickor;

  Sammanfattning : Ett flertal forskningsstudier visar att psykisk ohälsa går allt lägre ner i åldrarna, framförallt bland flickor där ohälsan i vissa fall har dubblerats de senaste åren. Allt fler unga flickor ut­vecklar ångestproblematik, sömnsvårigheter och självskadebeteenden. LÄS MER

 5. 5. Den fördelade makten i vardagsrummet: : En kritisk diskursanalys av PR-konsulters tal om sociala medier som kommunikationskanal.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jacob Westman; [2015]
  Nyckelord :Social media; Power; Michel Foucault; Critical discourse analysis; Sociala medier; makt; Michel Foucault; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was set against the background that social media today are used as an platform for companies to communicate with their customers, as well as communicate their brand. Therefore it was interesting to examine this phenomenenon through a critical point of view and try to put light on the different forms of power that is produced on this arena. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tal sociala medier.

Din email-adress: