Sökning: "tal utanförskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tal utanförskap.

 1. 1. På tal om (dom) nyanlända : - En diskurspsykologisk studie om förskollärares och barnskötares uttalanden om nyanlända barn och familjer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Angelica Dahl; Elin Hallin; Linnea Frid Ekstrand; [2018]
  Nyckelord :Nyanländ; Förskola; Förskollärare; Barnskötare; Tal; Socialkonstruktionism; Relation; Diskurspsykologi; Tolkningsrepertoar; Retorik; Positionering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares och barnskötares tal kring nyanlända barn och familjer i förskolan. Följande forskningsfrågor har ställts; 1. Vad framträder i förskollärares och barnskötares uttalanden om nyanlända barn och familjer i förskolan? och 2. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med ALS upplever och hanterar att talet försämras - ur ett bloggperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Palm; Rikard Salomonsson; [2016-01-11]
  Nyckelord :ALS; kommunikation; blogg; upplevelse; hantering; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS är en obotlig motorneuronsjukdom som gör att muskler i kroppen förtvinar. Det medför bland annat att talet gradvis försämras. Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter och barriärer att bemöta drabbade personer med ALS på grund av det verbala bortfallet. LÄS MER

 3. 3. Exkludering genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Katja Feltendal; Hawkar Osman Tahir; [2014]
  Nyckelord :Sociala medier social media; utanförskap; Facebook; Instagram; kommunikation Communication; internet; exkludering;

  Sammanfattning : Studien undersökerhur sociala medier påverkar våra respondenter och hur stort behov de har av det i dagens samhälle. Till en början av undersökningen har vi endast behandlat ett intresseområde som är sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Vad är mobbning? En sociologisk studie om elevers betydelsetillskrivningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Svensson; [2013]
  Nyckelord :engagemang; diskurs; interaktion; konstruktion; mobbning; utanförskap; förtroende; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras begreppet mobbning mot bakgrund av elevers beskrivningar. Målet med studien är att lyfta fram elevers tankar och idéer om mobbning i skolan. Samtal har förts i enskilda intervjuer och fokusgrupper med elever i årskurs nio i en grundskola i Skåne. LÄS MER

 5. 5. På tal om muslimer. En intervjustudie av gymnasieelevers tal om muslimer i årskurs två och tre på transportprogrammet i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ulf Sparredal; [2012-08-16]
  Nyckelord :Islamofobi; gymnasieskola; transportprogrammet; Göteborg; intervjuer; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Denna uppsats fördjupar förståelsen för intolerans mot personer med muslimsk kulturell och/eller religiös tillhörighet eller bakgrund, islamofobi, med hjälp av frågeställningen: Hur talar elever på transportprogrammet i årskurs två och tre på en gymnasieskola i Göteborg om muslimer? Undersökningen som genomförts är av kvalitativ karaktär och materialet har samlats in genom fokusgruppintervjuer där sammanlagt 16 elever deltagit fördelat på fyra grupper. Resultatet visar att eleverna saknar grundläggande kunskaper om islam och om muslimskt religiöst liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tal utanförskap.

Din email-adress: