Sökning: "talang eller"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden talang eller.

 1. 1. War of talent : Unga i IT-branschen: så attraherar och behåller du dem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vahida Ahmic; Arisa Nilsson; Antonio Petrovski; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; employee retention; talent acquisition; employer value proposition and person-organization fit; Motivation och generationsskillnader;

  Sammanfattning : Employees with the right skills give competitive advantages. It is therefore important to retain existing staff with the right skills but also to attract new talent. In the IT industry, there is currently lack of competence and the need will increase in the future. LÄS MER

 2. 2. Att välja rätt - Talangidentifikationsprocessen vid Nationella idrottsutbildningar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Liljeholm Bång; [2018]
  Nyckelord :Elit; selektion; talang; urval;

  Sammanfattning : Idrott intar en stark position i vårt västerländska samhälle och idrottsprestationer är av stort nationellt intresse. Att välja ut talangfulla elever till Nationella idrottsutbildningar är inte helt lätt och kunskapen om urvalsprocessen är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla faktorer för framgångsrika idrottskarriärer inom längdskidåkning och skidskytte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Max Bergström; David Glader; [2018]
  Nyckelord :Cross country skiing; biathlon; sports career; success; sustainability; endurance; Längdskidåkning; skidskytte; idrottskarriär; framgångsfaktorer; hållbarhet uthållighetsidrott;

  Sammanfattning : Längdskidåkning är en av de mest krävande uthållighetsidrotterna där tävlingstiderna kan variera mellan tre minuter till närmare fyra timmar. Om en idrottsutövare ska nå toppen av sin förmåga krävs det vanligtvis att denne avsätter 20 till 30 timmar per vecka åt träning och tävling under flera års tid. LÄS MER

 4. 4. Mindsets – är de nyckeln till att öka elevernas engagemang i sitt eget lärande?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Carol Dweck; Dynamiskt mindset; Fixed mindset; Growth mindset; Implicit theories; Lärande; Lärd hjälplöshet; Motivation; Self-theories; Statiskt mindset; Beröm; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Det är skolans ansvar att motivera sina elever till lärande. Efter ett initierande samtal med en avgångsklass på ekonomiprogrammet på en kommunal gymnasieskola framkom det att eleverna inte såg någon nytta i själva inlärningsprocessen. Motivation för att kunna något fanns, men motivation till att lära sig något saknades. LÄS MER

 5. 5. Vägen till europeisk toppfotboll - En studie av svenska yrkesverksamma utlandsspelares fotbollsutbildningsbakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Joel Dahlberg; Nils Jannesson; Anton Viklund; [2017-08-28]
  Nyckelord :Akademi; Spelarutveckling; Talang;

  Sammanfattning : Svensk fotboll satsar mer pengar än någonsin för att få fram spelare av så hög kvalite som möjligt och arbetet med talangutveckling går längre och längre ner i åldrarna med bland annat en ny elitförberedande klass i Gothia Cup och Akademicertifiering för U17 och U19 i svenska klubbar. Men vad ger denna satsning för resultat? Denna studie försöker skapa tydlighet kring vilken fotbollsutbildning av bredd och akademi som skapar flest fotbollsspelare som lyckas ta sig till de 20 högst rankade ligorna i Europa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet talang eller.

Din email-adress: