Sökning: "teach"

Visar resultat 1 - 5 av 977 uppsatser innehållade ordet teach.

 1. 1. Att undervisa i multiplikation i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Agnes Lind Petersson; [2018-01-11]
  Nyckelord :Automatisera; multiplikationstabellen; digitala verktyg; varierad undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie som utförts med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sex olika lågstadielärare. Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn på undervisningen om multiplikation. LÄS MER

 2. 2. Consumers' Perception of Responsible Consumption in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emelie Albertsson; [2018]
  Nyckelord :environmental sustainability; perception; Corporate Social Responsibility; responsible consumption;

  Sammanfattning : This thesis empirically examines consumers' perception of environmentally friendly products in Sweden. The study is based on survey responses from private consumers from the retail industry (supermarkets) and the electricity industry (electricity companies selling to private consumers). LÄS MER

 3. 3. Lärarröster om läsutvecklingsmetoder för att utveckla elevers läsförmåga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Camilla Andersson; [2017-12-19]
  Nyckelord :Läsinlärningsmetoder; helordsmetoden; ljudmetoden; analytiska metoder; syntetiska metoder;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare i förskoleklass samt förstaklass resonerar kring läsutvecklingsmetoder/tillvägagångssätt vid elevers tidiga läsutveckling. Studien ämnas även granska hur samarbetet mellan förskoleklass samt förstaklass sker gällande elevers läsutveckling, i syfte att lyfta hur samarbete kan påverka elevers läsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Tolerans En kvalitativ studie gällande grundskollärares föreställningar om toleransvärdet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :tolerance; democracy; classroom; elementary school; pedagogy; teaching tolerance;

  Sammanfattning : The use of the concept of tolerance has increased in recent years. One of the reasons is due to the refugee flows that characterize the society and therefore constitute ground for diversity. National governing documents as well as international conventions denotes tolerance as a positive value that should be implemented in school. LÄS MER

 5. 5. Spelar utomhusmiljön någon roll? - en kvalitativ studie om uterummets funktion i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Johansson; [2017-11-01]
  Nyckelord :utomhusundervisning; matematik; utomhusmatematik; utomhusmiljö; praktisk undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teach.

Din email-adress: