Sökning: "teaching gender"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden teaching gender.

 1. 1. Den ojämnställda skolan. -En kvalitativ studie av kenyanska och svenska lärares

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emilia Lind; [2017-12-19]
  Nyckelord :gender education; equality in school; teaching gender; genus i skolan; jämställdhet i skolan;

  Sammanfattning : Ett ständigt aktuellt ämne är jämställdhet. Detta kan bero på att det för många kan ses som en självklarhet men att det ändå tycks svårt att praktisera. Allas rätt att bestämma över sig själv och utveckla sin personlighet ingår i FN:s (1948) förklaring av mänskliga rättigheter. LÄS MER

 2. 2. DECONSTRUCTING GENDER - How to Teach Gender and Feminist Pedagogy using Stephenie Meyer's Life and Death in the EFL classroom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Ahlung; [2017-09-05]
  Nyckelord :feminist pedagogy; gender theory; gender swap; gender stereotypes;

  Sammanfattning : Research done by The Swedish National Agency for Education shows students being treatedand assessed differently. Various demands and expectations are placed on them based on theirgender. Schools thus have a responsibility and a duty to counterbalance conventional andstereotypical gender patterns. LÄS MER

 3. 3. Digitala läromedel i  engelskundervisning : En analys av vad webbsidor kan bidra med i relation till grundskolans centrala innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Kristin Noord; [2017]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digital natives; Webbsidor; Engelska; Årskurs F-3; Internet; Genus.;

  Sammanfattning : Children of today grow up in a digital world. Society becomes increasingly digitized, and as a result of that, the conditions for education have changed. Digital tools become more and more common in the classroom. LÄS MER

 4. 4. Här behandlar vi alla lika : Pedagogernas förhållningsätt till genus på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Denize Skoog; Paulina Erazo Cabrera; [2017]
  Nyckelord :Normer; flickor; pojkar; pedagogers förhållningssätt; förskolans utegård; genus;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate teachers' approach to gender in the preschool playground. The study is based on a gender theory perspective, which concerns how preschool teachers create invisible rules, norms and expectations about what is masculine and feminine in society. LÄS MER

 5. 5. "Det är det tjejerna vill ha" : En studie om hur lärare arbetar med att bryta traditionella könsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julia Rundbom; Emma Zetterström; [2017]
  Nyckelord :idrott och hälsa; genus; traditionella könsmönster; könsmönster;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Forskning visar på att det fortfarande finns tydliga traditionella könsmönster i idrott och hälsa och lärare har svårt att se och bryta dem. Syftet med studien är därför att undersöka hur lärare kan arbeta med att bryta traditionella könsmönster i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teaching gender.

Din email-adress: