Sökning: "teaching resources"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden teaching resources.

 1. 1. Svenskundervisning i klassrum där det också finns nyanlända elever. En intervjustudie med lärare som undervisar i årskurserna 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Muamer Talic; [2018-02-13]
  Nyckelord :Newly Arrived Pupils; Preparatory Class; Mixed Class; Swedish Subject.;

  Sammanfattning : Newly arrived pupils in the Swedish schools are more common today than fifty years ago. Asa teacher it is therefore important to know how to organize and teach newly arrived pupils thesubject Swedish. LÄS MER

 2. 2. "Varför skulle man?" : En studie om hur IKT används i idrott och hälsa samt hur lärarna ser på det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Eriksson; Fredrik Olin; [2018]
  Nyckelord :IKT; Lärare; IKT i idrott och hälsa; Idrott; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning, på vilka sätt och av vilka anledningar IKT (informations- och kommunikationsteknik) används eller inte används av nyexaminerade lärare inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna har formuleras på följande vis: Innefattas IKT i nyexaminerade lärares lektioner inom idrott och hälsa? I sådana fall hur och i vilken utsträckning? Hurudan är nyexaminerade lärares syn på att använda IKT i undervisningen? Metod: Uppsatsen är uppbyggd genom två olika metoder. LÄS MER

 3. 3. Engelskstudier för nyanlända i svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charles Nordström; Oscar Szántó; [2018]
  Nyckelord :English studies; Newly arrived students; SLA; Language strategies; School policies;

  Sammanfattning : The Swedish school system has recently experienced an increase in newly arrived students. These students often lack knowledge in several school subjects, however, one which has not been explored thoroughly is their English education. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse och läsmotivation i de tidiga skolåren : en studie om hur lärare kan arbeta för att utveckla läsförståelse och läsmotivation i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Flank; [2018]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; lärarens roll; aktiv läsundervisning; högläsning; läsintresse;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to describe how teachers do when teaching primary school children in reading comprehension and how they motivate children to read and promote their interest in reading. Four primary school teachers were interviewed about the methods that they use in their teaching. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa i flerspråkiga klassrum: En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beatrice Gustavsson; Anastasia Karakitsos; [2018]
  Nyckelord :multilingual classrooms; language learning; translanguaging; intercultural learning; pupils as resources;

  Sammanfattning : There are over 150 languages in Swedish schools, and steering documents as well as research encourage multilingualism. However, as teacher students we feel we need more knowledge about teaching strategies to be able to successfully teach language in multilingual classrooms. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teaching resources.

Din email-adress: