Sökning: "teaching resources"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden teaching resources.

 1. 1. Svenskundervisning i klassrum där det också finns nyanlända elever. En intervjustudie med lärare som undervisar i årskurserna 4-6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Muamer Talic; [2018-02-13]
  Nyckelord :Newly Arrived Pupils; Preparatory Class; Mixed Class; Swedish Subject.;

  Sammanfattning : Newly arrived pupils in the Swedish schools are more common today than fifty years ago. Asa teacher it is therefore important to know how to organize and teach newly arrived pupils thesubject Swedish. LÄS MER

 2. 2. Egenvårdsförmåga hos personer med depression : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Simon Bybro Möller; Linus Pettersson; Rasmus Berglund; [2018]
  Nyckelord :Self-care; Personal Conditions; Control; Fear; Support; Nursing; Egenvård; Personliga förutsättningar; Kontroll; Rädsla; Stöd; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Depression is a mental illness that can affect all people. The causes of people having depression vary and depend on several factors. Depression is a disease that affects life in many ways. Nursing care in depression is based on managing and teaching to help the patient achieve self-management. LÄS MER

 3. 3. "Varför skulle man?" : En studie om hur IKT används i idrott och hälsa samt hur lärarna ser på det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joel Eriksson; Fredrik Olin; [2018]
  Nyckelord :IKT; Lärare; IKT i idrott och hälsa; Idrott; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning, på vilka sätt och av vilka anledningar IKT (informations- och kommunikationsteknik) används eller inte används av nyexaminerade lärare inom ämnet idrott och hälsa. Frågeställningarna har formuleras på följande vis: Innefattas IKT i nyexaminerade lärares lektioner inom idrott och hälsa? I sådana fall hur och i vilken utsträckning? Hurudan är nyexaminerade lärares syn på att använda IKT i undervisningen? Metod: Uppsatsen är uppbyggd genom två olika metoder. LÄS MER

 4. 4. Lätt på foten : En självobservationsstudie i fottekniksövning med dubbelpedalspel på trummor

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Nils Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Drums; technique; double pedal; practice; design theory; video observation; self-observation; teaching-process; feet; Trummor; teknik; dubbelpedal; övning; designteori; videoobservation; självobservation; lärande process; fötter;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att jämföra två olika metoder för inlärning av fotteknik för spel vid trumset och hur de två olika metoderna påverkar trumspel. För att undersöka detta användes videoobservation samt loggbokförande under de sex veckor som undersökningsperioden varade. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa nyanlända elever i engelska : Utmaningar för (ny)utbildade lärare i engelska i mötet med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Nicola Zocche; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims at examining the difficulties and challenges that a teacher in English is bound to face when working with newly arrived pupils, as well as at finding out how teacher training programs in Sweden prepare future English teachers for the inevitable encounter with newcomers. The study is conducted through qualitative semi-structured interviews with two teachers of English as well as two teacher students. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teaching resources.

Din email-adress: