Sökning: "technology program in upper secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden technology program in upper secondary school.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. Teknikintresset hos flickor på högstadiet : och hur teknikintresset påverkar deras gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Matilda Hektor; [2017]
  Nyckelord :technology education; technology interest; lower secondary school; girls; teknik; teknikintresse; grundskola; högstadiet; flickor.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet har som syfte att ta reda på vilka uppfattningar som flickor på högstadiet har om teknikämnet för att kunna se vad som kan förändras i den nuvarande teknikundervisningen. Syftet är också att det aktuella arbetet ska kunna bidra till att teknikundervisningen kan utvecklas åt ett håll så att fler flickor känner att de förstår vad teknik är och på så sätt kan utveckla ett intresse som gör att de vill välja att läsa vidare på gymnasiets teknikprogram. LÄS MER

 3. 3. Att appa eller inte appa - det är frågan : Gymnasieelevers användning av appar och annan pedagogisk teknologi - med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lena Knutsson; Jannice Rahm; [2016]
  Nyckelord :Special education; reading disorder; writing disorder; educational technology; apps; motivation; Specialpedagogik; läs - och skrivsvårigheter; teknologiska verktyg; appar; motivation;

  Sammanfattning : Datorer till varje elev blir allt vanligare i gymnasieskolan. Med datorn följer oändliga möjligheter till undervisning och lärande men också många dilemman för lärare. Det finns ofta en övertro på att modern teknik ska ”fixa” dessa pedagogiska dilemman och att lärare med automatik ska veta hur tekniken ska användas. LÄS MER

 4. 4. Förlorad i övergången från aritmetik till algebra : Hur gymnasieelever översätter aritmetik till algebra

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Högskolan Dalarna/HistoriaPedagogiskt arbete

  Författare :Inger Lindblom; [2014]
  Nyckelord :algebra; algebraic cycle; phases; translation; manipulation; Upper Secondary School; algebra; algebraiska cykeln; faser; översättning; omformning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to look for signs of students’ understanding of algebra by studying how they make the transition from arithmetic to algebra. Students in an Upper Secondary class on the Natural Science program and Science and Technology program were given a questionnaire with a number of algebraic problems of different levels of difficulty. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sandra Abrahamsson; Viktor Nilsson; [2014]
  Nyckelord :marknadsföring; rekrytering; imageproblem; kunskapsnivå;

  Sammanfattning : Många skogsföretag är dåliga på att marknadsföra sig som arbetsgivare. Detta har lett till att de skogsjobb som finns är okända för många ungdomar, vilket leder till ett dåligt intresse och svårigheter att rekrytera till skogliga utbildningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet technology program in upper secondary school.

Din email-adress: