Sökning: "technology program in upper secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden technology program in upper secondary school.

 1. 1. Technical Interest : Does earlier technology education influence the choiceto further studies in technical subjects?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Forsell; [2018]
  Nyckelord :Technical interest; Teknikprogrammet; Higher education; Secondary school;

  Sammanfattning : This thesis investigates if a student’s interest in technology at lower secondary school can influence their choice to attend an upper secondary school technical program (Teknikprogrammet). Factors like the choice of course book, teacher, practical and theoretical technology were investigated. LÄS MER

 2. 2. Elevers förväntningar på teknikprogrammet : Hur eleverna hanterar övergången från grundskolan till teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Daniel Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Upper secondary school; technical program; expectation; motivation; Gymnasieskola; teknikprogrammet; förväntningar; motivation; teknik;

  Sammanfattning : I dagens gymnasieskola möter elever ofta en utbildning som de inte riktig har förväntat sig. Det ställer krav på utbildaren att hjälpa eleven framåt när eleven upplever att utbildningen inte motsvarar förväntan. Därmed behövs en tydlig dialog där skolan kan förklara utbildningens innehåll, syfte och upplägg. LÄS MER

 3. 3. Kommer du att välja natur ellerteknik? : om vad som styr elevers val av gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tomas Nilsson; [2018]
  Nyckelord :secondary school; school choice; nature program; technology program; gymnasievalet; naturvetenskapliga programmet; teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Denna studie grundades dels i observationer i klasser i Naturvetenskapsprogrammet (NA) och teknikprogrammet (TE) där oväntade och oförklarliga skillnader mellan grupperna av studenter märktes, och dels i skillnader i statistiken som täcker dessa två program. Könsfördelningen är den mest uttalade skillnaden, där det är ungefär jämn fördelning på NA men med en betydande manlig överrepresentation på TE. LÄS MER

 4. 4. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 5. 5. Teknikintresset hos flickor på högstadiet : och hur teknikintresset påverkar deras gymnasieval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Matilda Hektor; [2017]
  Nyckelord :technology education; technology interest; lower secondary school; girls; teknik; teknikintresse; grundskola; högstadiet; flickor.;

  Sammanfattning : Det här självständiga arbetet har som syfte att ta reda på vilka uppfattningar som flickor på högstadiet har om teknikämnet för att kunna se vad som kan förändras i den nuvarande teknikundervisningen. Syftet är också att det aktuella arbetet ska kunna bidra till att teknikundervisningen kan utvecklas åt ett håll så att fler flickor känner att de förstår vad teknik är och på så sätt kan utveckla ett intresse som gör att de vill välja att läsa vidare på gymnasiets teknikprogram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet technology program in upper secondary school.

Din email-adress: