Sökning: "teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 14369 uppsatser innehållade ordet teknik.

 1. 1. Ett ökat valdeltagande för en förbättrad folkhälsa - En litteraturstudie om interventioner och teoretiska utgångspunkter för att öka valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emelie Carlberg; Carolin Johansson; [2018-01-04]
  Nyckelord :Politisk delaktighet; valdeltagande; intervention; folkhälsa; Political participation; voter turnout; intervention; public health;

  Sammanfattning : Background. Community participation and influence in society are target areas for public health policy in Sweden. This participation may be assessed in terms of political voting. In Sweden participation in elections generally is high, however varies between communities, municipalities and population groups. LÄS MER

 2. 2. Att förstå, kunna och vilja arbeta med teknik i förskolan : En kvalitativ studie om fyra förskollärares förutsättningar för teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marianne Gallardo; Krestina Persson; [2018]
  Nyckelord :teknik; teknikundervisning; förskola; förskollärare; IKT;

  Sammanfattning : I förskolans läroplan finns tre mål som rör ämnet teknik. Forskning visar dock att förskolor behandlar ämnet teknik mer eller mindre omfattande ute i verksamheterna. LÄS MER

 3. 3. Byggstenar för Husmuttern inför en ISO 9001-certifiering : Ett underlag för hur små och medelstora företag ska kunna påbörja en implementering av kvalitetsledningssystemet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christin Morberg; Sara Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; kvalité; ISO-standard; ISO-certifiering; de sju grundprinciperna;

  Sammanfattning : Denna studie är en slutlig undersökning av ett examensarbete som skrevs under hösten 2017 på Mälardalens högskola av två ingenjörsstudenter. Studien berör hur ett fallföretag i framtiden ska kunna genomföra en ISO-certifiering, vilket kommer att ge byggstenar till företaget för hur en implementering skulle kunna genomföras. LÄS MER

 4. 4. Stabilization of DierentialSystems with HybridFeedback Control

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Maria Alves; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper two-dimensional systems of dierential equations are consideredtogether with their stabilization by a hybrid feedback control. A stabilizinghybrid control for an arbitrary controlled system that belongs to acertain category within two-dimensional systems is constructed as a result ofthis study and some stabilization proprieties of the system with the obtainedhybrid control are presented. LÄS MER

 5. 5. Teknik i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med ämnet teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elisabeth Lagerlöf; Jennie Claesson; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; teknik; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att belysa hur förskollärare definierar ämnet teknik och hur de arbetar med ämnet i verksamheten. Dessutom kommer de hinder förskollärarna upplever i arbetet med teknik belysas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teknik.

Din email-adress: